I’inci Sınıf

Kodu

Adı

Kredi

AKTS

TRK 100

Türkçe-1

2,0

2,0

SOS 100

Sosyoloji

2,0

2,0

İTA 101 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 

2,0

2,0

TOPLAM KREDİ

6,0

6,0

 

 

II’nci Sınıf

Kodu

Adı

Kredi

AKTS

TRK 100

Türkçe-1

2,0

2,0

SOS 100

Sosyoloji

2,0

2,0

İTA 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1

2,0

2,0

 HVG 200

Harp Tarihi 

2,5

3,0

HRT 200

Harita

2,0

2,0

TOPLAM KREDİ

10,5

11,0

 

  

III’üncü Sınıf

Kodu

Adı

Kredi

AKTS

TRK 300

Türkçe-2

2,0

2,0

SOS 100

Sosyoloji

2,0

2,0

İTA 300

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2

2,0

2,0

SYT 400

Siyasi Tarih

2,0

2,0

HUK 301

Hukukun Temel Kavramları

2,0

3,0

HUK 400

Hukuk

2,0

2,0

HRT 200

Harita

2,0

2,0

 HRK 400

Askeri Harekâtın Yönetimi 

2,5

3,0

TOPLAM KREDİ

16,5

18,0

 

IV’üncü Sınıf

Kodu

Adı

Kredi

AKTS

TRK 300

Türkçe-2

2,0

2,0

SYT 400

Siyasi Tarih

2,0

2,0

HUK 400

Hukuk

2,0

2,0

SOS 400

Uluslararası İlişkiler

3,0

3,0

 HRK 400

Askeri Harekâtın Yönetimi 

2,5

3,0

TOPLAM KREDİ

11,5

12,0

GENEL KREDİ TOPLAMI

44,5

47