Genel Bilgi

İkili anlaşmalar doğrultusunda dost ve müttefik ülkelerden gelip Hava Harp Okulunda öğrenim görecek olan Misafir Askeri Personel (MAP) öğrencilerin lisans öncesi Türkçe eğitimleri, Hava Harp Okulu Türkçe Hazırlık Sınıfı’nda icra edilmektedir.

Öğretim Yöntemi

Türkçe Hazırlık Eğitimi, 8-16 kişilik “u düzeni”  sınıflarda, yabancılara Türkçe öğretimi alanında uzman eğiticiler tarafından verilmektedir. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (ADP) standartlarına uygun şekilde, başlangıç (A1-A2), orta (B1-B2) ve ileri (C1)  olmak üzere 5 kur şeklinde icra edilmektedir.

Hava Harp Okulu Türkçe Hazırlık Eğitimi, öğrencilerin günlük ve meslekî ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş özgün etkinlikler ve zengin materyaller kullanılarak verilmektedir.

Her kur sonunda dört dil becerisini (dinleme, okuma, konuşma ve yazma) ölçmeye yönelik sınavlar uygulanmaktadır. Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere, düzenlenen mezuniyet töreniyle Türkçe yeterlik belgeleri verilmektedir.

Öğretim Süreci

Türkçe Hazırlık Sınıfı Kur Planlaması

Temel Türkçe

KUR

Süre

A1

180 saat

A2

180 saat

Orta Türkçe

B1

210 saat

B2

215 saat

İleri Türkçe

C1

225 saat

Toplam

1010 D/S