T.C.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

YEŞİLYURT / İSTANBUL

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI DOKÜMANI

 

 

 

 

ELEMANI                                               :

 

 

 

YEŞİLYURT / İSTANBUL


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM AMACI

 

         Bilgisayar mühendisliği programının amacı; ulusal, bölgesel ve küresel boyutta; ekonomik, siyasi, sosyal, askeri olay ve olgular hakkında bilgi altyapısına sahip; bilgisayar mühendisliği dalında bilimsel yeterlik ve uygulama becerisine sahip; en az bir yabancı dili bilen; gelişime ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen havacı subaylar yetiştirebilmektir.

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI ÇIKTILARI

 

S.N.

Program Çıktıları

1

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

2

Bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.

3

Bir yazılım yada donanım sistemini, bileşenini yada sürecini ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4

Bilgisayar mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.

5

Bilgisayar mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6

Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

7

Türkçe ile birlikte en az bir yabancı dilde etkili iletişim becerisi.

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

10

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık,çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli eğitim seviyesi

11

Güncel meseleler hakkında bilgi.

 

 

 

HAVACI SUBAY AKADEMİK BİLİŞSEL NİTELİKLERİ – PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ

 

Havacı Subay Akademik Bilişsel Nitelikleri

Program Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Ulusal, bölgesel ve küresel boyutta; ekonomik, siyasi, sosyal, askeri olay ve olgular hakkında bilgi altyapısına sahip.

 

 

 

 

 

 

Öğrenim gördüğü ortaöğretim ile önlisans veya lisans dalında bilimsel yeterlik ve uygulama becerisine sahip.

 

En az bir yabancı dili bilen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelişime ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSLER – PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersleri

Program Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Bilgisayara Giriş

 

 

Bilgisayar Programlama

 

 

Veri Yapıları ve Algoritmaları

 

Internet Programlama

 

Veri Tabanı Sistemlerine Giriş

 

 

 

Yazılım Mühendisliği

 

 

Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar

Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar Lab

Bilg. Arası İlt. Ve Bilg. Ağları-I

 

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 

Yönetim Bilişim Sistemleri

 

 

Algoritma Analizi

 

 

İşletim Sistemleri

 

 

Görsel Programlama

 

Yapay Zeka

Bilg. Ara. İlet. ve Bilg. Ağları – II

 

 

Bilgisayar Organizasyonu

 

 

Kesikli Hesaplama  Teorisi

Sistem Simülasyonu

 

Nesneye Yönelik Programlama

 

 

Bilgisayar Grafiği