• Ders İçerikleri

  BLG Ders İçerikleri

  BLG 101, Bilgisayar Programlama , KR:3,5 AKTS:5,0

  Programlamaya giriş, Programlama Dillerinin Tarihçesi, Programlama Dilinin Mentalitesi, Bilgisayar ile problem çözme (Algoritma ve Akış Diagramları), Java’da Program yapısı, Yüksek Seviyeli Programlama Dilleri, Donanım ve Yazılım Veri Tipleri, Java editörünün kullanımı, Giriş-Çıkış komutları, Karşılaştırma komutları, Döngü komutları, Ekran komutları, Altprogramlar (Procedure/Function), Standart procedure ve fonksiyonlar, Diziler (Arrays), Sıralama ve Arama yöntemleri, Hata kodları (Run-time, Compiler), Dosyalar, Rasgele Erişimli Dosyalar.

  BLG 211, Veri Yapıları Ve Algoritmaları, KR:3,5 AKTS:6,0

  Bağlaçlı Listeler, Sorting (Sıralama) Algoritmaları, Searching (Arama) Algoritmaları, Searching (Arama) Algoritmaları, Stacks (Yığıtlar), Queues (Kuyruklar), Trees (Ağaçlar), Graflar, Files (Dosyalar).

  BLG 202, Nesneye Yönelik Programlama, KR:3,0 AKTS:4,5

  Nesneye Yönelik Programlama (NYP), Nesneler ve Sınıflar, Sınıf Kullanımları, Nesneye Dayalı Modelleme ve UML, Kalıtımsallık (Inheritance), Çok Formluluk (Polymorphism), Arayüzler (Interface), İleri Veriyapıları, Grafiksel Kullanıcı Arayüz ve Olay Yakalama.

  BLG 446, İnternet Programlama, KR:3,0 AKTS:4,0

  İnternetin Tarihsel Gelişimi, Telnet Ile Bağlantı Kurulması, E-Mail Kullanımı Ve Protokolleri, Ftp (File Transfer Protocol), Www(World Wide Web) Ve Html, Dhtml (Dynamic Html), Cgı(Common Gateway Interface), Javascript, Internette Güvenlik, Asp Programlama, İnternet’te Java İle Programlama.

  BLG 321, Veri Tabanı Sistemlerine Giriş, KR:4,0 AKTS:5,5

  Veri tabanı temel kavramları, varlık-bağıntı modeli, Mantıksal Veri Düzeni, Verilerin Varlık-İlişki Modellenmesi, Sıra Düzensel-Ağ ve İlişkisel Modeller, Veri Tanımlama ve Sorgulama Dilleri, Normal Formlar ve Veri Tabanı, Tasarımı, Fiziksel Tasarım ve Ulaşım Stratejileri, Güvenlik, Tümleşiklik, Güvenirlik, Bir Sorgulama Dili ve Dosya Güvenliği Olan Basit Bir Veri Tabanı Yönetim Sisteminin Tasarım ve Gerçekleştirilmesi.

  BLG 372, Bilgisayar Organizasyonu, KR:4,0 AKTS:5,5

  İş Etüdü ve verimlilikle İlişkisi, Metot Etüdü, İş Ölçümü, Fiziksel Ergonomide İnsan, Antropometri, Fiziksel Ergonomi, HMD Yöntemiyle Fiziksel Ergonomik Risklerin Analizi, İnsan-Makine Sisteminde Ergonomi, İnsan-Bilgisayar Sisteminde Ergonomi, İş Sağlığı ve Güvenliği.

  HVC 389, Sayısal Analiz, KR:3,0 AKTS:4,0

  Kayan Noktalı Aritmetik, Hesaplama Hataları, Kök Bulma, Sayısal Türev, Sayısal İntegral, Döngü Metodları.

  BLG 381, Kesikli Hesap Teorisi, KR:3,0 AKTS: 4,0

  Önermesel mantık ve ispatlar, küme teorisi, fonksiyonlar ve bağıntılar, cebirsel yapılar, algoritmalar, gramerler ve diller, sayma teknikleri, graflar ve ağaçlar, Turing makinaları.

  BLG 332, İşletim Sistemleri, KR:4,0 AKTS:5,5

  İşletim Sisteminin Tanımı, Görevleri Ve Sınıflandırılmaları, Prosesler, Semaforlar, Monitörler, İş Sıralama Yöntemleri, Görüntü Bellek Yönetimi, Giriş/Çıkış Yönetimi, Dosya ve Disk Yönetimi.

  BLG 452, Algoritma Analizi, KR:3,0 AKTS:4,0

  Algoritma Analizine Giriş, Asimtotik Davranışlar, Döngülerin Karmaşıklık Hesaplamaları, Yinelemeli Fonksiyonların Karmaşıklık Hesaplamaları, Greedy Algoritmaları, Divide And Conquer, Fourier Transform, Fft(Fast Fourier Transform) Un Uygulamaları, Network Akış Problemleri, Dinamik Programlama, Paralel Algoritmalar , Paralel Sıralamalar.

  BLG 444, Bilgisayarda Şifreleme, KR:3,0 AKTS:4,0

  Şifreleme ve Gizlilik, Simetrik Anahtar Şifreleme, Genel-Anahtar Şifreleme, Şifresel Protokoller, Olasılık Algoritmaları, Tek Yönlü Fonksiyonları ve Temel Varsayımlar, Tek Yönlü Fonksiyonların Bit Güvenliği, Tek Yönlü Fonksiyonlar ve Sahte-Rastgelecilik, İspatlanır Güvenli Şifreleme, İspatlanır Güvenli Dijital İmzalar.

  BLG 441, Bilgisayarlar Arası İletişim Ve Bilgisayar Ağları, KR:4,0 AKTS:6,0

  Karar Analizine Giriş, Karar Modeli, Belirsizliğin Modellenmesi, Önceliklerin Modellenmesi, Oyun Teorisi, Fayda Kuramı, Çok Ölçütlü Karar Verme.

  BLG 471, Mikroişlemciler Ve Mikrobilgisayarlar, KR:3,0 AKTS:4,5

  Mikroişlemcilerin Tarihsel Gelişimi, Sayı Sistemleri ve Dönüşüm Kuralları, Mikroişlemci ve Çalışması, Adresleme Yöntemleri, Assembly Komutları, Assembly İleri Programlama, 8086/8088 Mikroişlemcisi Donanım Özellikleri, Bellek Arayüzü, Temel G/Ç Arayüzü, Kesmeler, DMA Kontrollü G/Ç, 80186/80188 ve 80286 Mikroişlemcisi, 80386 ve 80486 Mikroişlemcileri, Pentium Mikroişlemciler.

  BLG 472, Mikroişlemciler Ve Mikrobilgisayar Laboratuvarı, KR:1,0 AKTS:2,0

  Temel Aritmetik Programlar(Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme), Adresleme Yöntemleri, Analog-Digital, Digital-Analog Giriş/Çıkış, Giriş/Çıkış Kontrol Uygulamaları, Kesme Kontrollü Giriş / Çıkış.

  BLG 431, Derleyici Tasarımı, KR:3,0 AKTS:4,0

  Derleme İşleminin Aşamaları, Sözcük Çözümleme Aşaması, Söz Dizim Çözümleme Aşaması, Arakod Türleri, Aritmetik İfadeler İçin Arakod Üretme, Lojik İfadeler İçin Arakod Üretme, Procedure Çağrıları İçin Arakod Üretme, Bellek Alanı Ayırma, Bildirimler, Kod Üretme.

  BLG 451, Yazılım Mühendisliği, KR:3,0 AKTS:4,0

  Yazılım yaşam döngüsü ve yazılım geliştirme aşamaları, olurluk çalışması, analiz, tasarım, geliştirme test, dokümantasyon ve bakım, proje yönetimi temel kavramları, nesne tabanlı yazılım mühendisliği, UML gösterimi, kullanım durumları, sıra, aktivite ve sınıf diyagramları.

  BLG 461, Bilgisayarla Grafik Çizimi, KR:3,0 AKTS:4,0

  Bilgisayarla Grafik Cizimi Ve Grafik Sistemleri, Geometri Ve Çizgi Üretme, Görüntüleme İlkellerinin Özellikleri, 2 Boyutlu Geometrik Dönüşüm, 2 Boyutlu Görünüm, 3 Boyutlu Geometrik Ve  Model Dönüşümleri, 3 Boyutlu Görünüm, Gizli Yüzeyler Ve Çizgiler, Işıklandırma, Renklendirme Ve Gölgelendirme.

  BLG 456, Sistem Simülasyonu, KR:3,0 AKTS:4,0

  Temel Simülasyon Modelleri, Karmaşık Sistemleri Modelleme, Temel Olasılık Ve Istatıstık Konularının Tekrarı, Simülasyon Yazılımları, Girdilerin Olasılık Dağılımlarını Seçmek, Rasgele Sayı Üreteçleri, Rasgele Değişkenlerin Üretilmesi, Tek Bir Sistem İçin Çıktı Analizi.

  BLG 463, Yapay Zeka, KR:3,0 AKTS:4,0

  Giriş, Yüklemler Mantığı, Prolog ile Yapay Zeka Programlama, Kural Tabanlı Sistemler, Problem Çözümünde Arama Modellerinin Kullanilmasi Graf Modeli, Basit Arama Teknikleri, Öğrenme Nedir Bilgisayar Nasıl Ögrenir?, Uzman Sistemler, Problem Çözmelerle Öğrenme, Etmenler.

  BLG 353, Sistem Analiz, KR:3,0 AKTS:4,0

  Sistem Geliştirmenin Temelleri, İş Durumunu Geliştirmek, Analiz, Tasarım, Uygulama Ve Koruma metodolojileri, İleri Analiz Ve Tasarım Metodları, Test Teknikleri.

  BLG 305, Görsel Programlama, KR:3,0 AKTS:4,0

  Görsel Programlamaya Giriş, Görsel Bir Programlama Dilini Kurabilme Ve Kullanabilme, Görsel Bir Dilde Ekran Bölümlerini Tanıyabilme, Bir Form Tasarlayabilme işlemleri, Görsel Bileşenlerin Nesnel Özelliklerini Kullanabilme, Veri Tabanı Kullanımı, Bir Veri Tabanı İle Bir Tablonun Bağlandırılması, Rapor Oluşturma Şekilleri.

  BLG 431, Derleyici Tasarımı, KR:3,0 AKTS:4,0

  Derleyici, Sözcük Çözümleme Aşaması, Söz Dizim Çözümleme Aşaması, Arakod Türleri, Aritmetik İfadeler İçin Arakod Üretme, Lojik İfadeler İçin Arakod Üretme, Procedure Çağrıları İçin Arakod Üretme, Bellek Alanı Ayırma, Bildirimler, Kod Üretme.

  BLG 466, Görüntü İşleme, KR:3,0 AKTS:4,0

  Sinyal Teorisi, Renklerin Temelleri, Renk Sistemleri, Dijital Görüntüler, Görüntüler Üzerinde İşlemler, Örnekleme Ve Tekrar Yapılandırma, Dijital Yarım Tonlama, Görüntüleri Birleştirme, Eğriltme ve Morphing, Görüntü Sistemleri.

  BLG 467, Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Üretimi, KR:3,0 AKTS:4,0

  Giriş, Grafik Programlama Temelleri, Bilgisayar Destekli Taslak Sistemleri, Geometrik Modelleme Sistemleri, Kıvrımların Temsil Ve Yönlendirmesi, Yüzeylerin Temsil Ve Yönlendirmesi, Sonsuz Eleman Modelleme, Optimizasyon, Nümerik Kontrol, Tool Path Generation Algoritmaları, Hızlı Prototip Ve Üretim.

  BLG 442, Mobil Ve Kablosuz Ağlar, KR:3,0 AKTS:4,0

  Kablosuz Haberleşme, Analog ve Dijital veri haberleşmesi, Kablosuz Teknolojiler, Hücresel ağlar ve GSM Sistemi, Uydu Haberleşme, Türkiyenin Udu Teknolojileri, Ad-Hoc Ağlar, Kablosuz Algılayıcı-Sensör Ağları.

  END 451, Deneysel Tasarım, KR:3,0 AKTS:4,0

  Deneysel Tasarıma Giriş, Tek Faktörlü Deneyler, Deneysel Tasarımda Varyans Analizi, 2k Faktoriyel Deneyler, Latin Kareler, Regresyon Modelleri, Deneysel Tasarımla Süreç Optimizasyonu, Taguchi Kayıp Fonksiyonu. 

  END 453, Risk Analizi ve Risk Yönetimi, KR:3,0 AKTS:4,0

  Risk, Risk Yönetimi ve Analizi Kavramları, Risk Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar, Kurumsal Risk Yönetimi, Entegre Risk Yönetimi, Risk Yönetimi Döngüsü, Risk Analiz Yöntemleri, Olasılıklı Risk Kıymetlendirme, Risk Anında Yönetim.

  END 465, Sistem Analizi ve Tasarımı, KR:3,0 AKTS:4,0

  Sistem Yaklaşımı, Genel Sistem Kuramı, Sistem Analizi ve Karar Verme Süreci, Sistem Analizi ve Tasarım Aşamaları, Modelleme, Sistem Analizinde Kullanılan Araçlar, Sistem Denetimi, Bilgi Sistemleri ve Sibernetik, Vaka Analizleri ve Örnek Olaylar.

  BLG 470, Bilişim Güvenliği, KR:3,0 AKTS:4,0

  Sistem Zafiyeti ve Suistimal, Güvenlik ve Kontrolün İş Değerleri, Güvenlik ve Kontrol için bir Çerçeve Oluşturulması, Bilişim Kaynaklarını Korumak için Teknoloji ve Araçlar.

  BLG 473, Bilgi Harbi Ve Siber Güvenlik, KR:3,0 AKTS:4,0

  Giriş, Bilgi Harekatının Temelleri, Saldırı Bilgi Harekatı, Savunma Bilgi Harekatı, Siber Savaş, Siber Saldırılar, Siber Savunma, Siber Korsanlık ve Korunma Yolları.

  BLG 474, Ağ Merkezli Harekat Uygulamaları, KR:3,0 AKTS:4,0

  Giriş, Bilgi Çağı, Bilgi Çağı Yapılanmaları, Askeri Harekat Bakış Açısı, Savaş Alanı Aktörleri, Komuta Kontrol, Uygulamalar, Geleceğe Bakış.

  BLG 497, Yönetim Bilişim Sistemleri, KR:3,0 AKTS:4,0

  Giriş, Bilgi Teknoloji Altyapısı, Bilgi Sisteminin Kurulması, İşletmelerde Yönetim Bilişim Sistemi Yönetimi, İşletmelerde Yönetim ve Karar Destek Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemi Uygulamaları.