T.C.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

YEŞİLYURT / İSTANBUL

 

 

 


EELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI DOKÜMANI

      DERSİN TÜRÜ (ZOR. / SEÇ.) 

 

 

 

 

YEŞİLYURT / İSTANBUL


HHO ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM AMACI

 

         HHO Elektronik Mühendisliği programının amacı; Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarına, ulusal ve uluslararası ölçütlere uygun olarak, atanacağı görevlerdeki problemleri ve iyileştirme fırsatlarını tespit ederek bilimsel problem çözme ve karar verme yöntemlerini uygulayan ve uygulatan, mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceri ve tutumlarla donatılmış, mesleki ve akademik alanda kariyerini geliştirebilecek, etik değerlere sahip, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş elektronik mühendisleri yetiştirmektir.

 

HHO ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI

 

S.N.

Program Çıktıları

1

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır,

2

Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular,

3

Mevcut veya tasarlanan bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci; performans, güvenilirlik, sürdürülebilirlik, ekonomi ve çevre sorunları gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında modeller, bu amaçla klasik ve modern yöntem ve araçları kullanır,

4

Modelleme, çözüm, simülasyon ve analiz mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; en az bir bilgisayar yazılımı ile birlikte  bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır,

5

Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,

6

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, liderlik becerilerini kullanır,

7

Araştırma konusuyla ilgili doğru bilgiye erişmek üzere veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak kaynak araştırması yapar ve bilgi kaynağına erişir,

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri sürekli izler ve kendini sürekli yeniler,

9

Proje yönetir; işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır,

10

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.

11

Elektronik Mühendisliği çözümlerinin ve uygulamalarının, kurumsal, ulusal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincindedir, girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır, çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,

12

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

 

HAVACI SUBAY AKADEMİK BİLİŞSEL NİTELİKLERİ – PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ

 

Havacı Subay Akademik Bilişsel Nitelikleri

Program Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ulusal, bölgesel ve küresel boyutta; ekonomik, siyasi, sosyal, askeri olay ve olgular hakkında bilgi altyapısına sahip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim gördüğü ortaöğretim ile önlisans veya lisans dalında bilimsel yeterlik ve uygulama becerisine sahip.

 

 

 

 

 

 

En az bir yabancı dili bilen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelişime ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen.

 

 

 

 

 

 

 

DERSLER – PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ

HHO Elektronik Mühendisliği Bölümü Dersleri

Program Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ELK 101

Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş

ELK 201

Elektrik Mühendisliğinin Temelleri

 

 

 

 

 

ELK 203

Devre Teorisi I

 

 

 

 

 

ELK 202

Enerji Dönüşüm Temelleri

 

 

 

 

 

ELK 301

Devre Teorisi II

 

 

 

 

 

ELK 212

Elektronik I

 

 

 

 

 

ELK 311

Elektronik II

 

 

 

 

 

ELK 312

Analog Elektronik Lab.

 

 

 

 

 

ELK 313

Sayısal Elektronik Lab.

 

 

 

 

 

ELK 314

Sayısal Elektronik

 

 

 

 

 

ELK 332

Elektromanyetik Alanlara Giriş

 

 

 

 

 

ELK 333

Elektromanyetik Dalga Teorisi

 

 

 

 

 

ELK 340

Otomatik Kontrol

 

 

ELK 361

Analog işaret işleme

 

 

 

ELK 362

Sayısal işaret işleme

 

 

 

ELK 411

Mikroişlemciler

 

 

 

 

 

ELK 493

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 

 

 

ELK 494

Bitirme Projesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER – PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ

 

HHO Elektronik Mühendisliği Bölümü Dersleri

Program Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ELK 301

Bilg. Des. Elkt. Devre Tasarımı

 

 

 

 

 

ELK 302

Elektrik Makinaları

 

 

ELK 304

Güç Elektroniği

 

 

 

 

 

ELK 306

Ölçme Tekniği ve Algılama

 

 

 

 

 

ELK 312

Sayısal Analiz

 

 

 

 

 

 

ELK 326

Analog Haberleşme

 

 

 

 

ELK 332

Dinamik Sis. Modelleme ve Simülasyon

 

 

ELK 414

Mikrokontrolör Tabanlı Sistemler

 

 

 

 

 

ELK 421

Haberleşme Sis. Uygulamaları

 

 

 

 

 

ELK 422

Uzaktan Algılama

 

ELK 423

Antenler ve Propagasyon

 

 

 

 

 

ELK 424

Mikrodalga Devreleri

 

 

 

 

 

 

ELK 425

Radar Tekniği ve Elektronik Harp

 

 

 

 

 

ELK 426

Gezgin Haberleşme

 

 

 

 

 

ELK 427

Sayısal Haberleşme

 

 

 

 

 

ELK 431

Kontrol Sistem Teorisi

 

 

ELK 432

Kont. Sist. Tasarımı

 

 

ELK 433

Robot kont. Sistemlerine Giriş

 

 

 

 

 

 

ELK 435

Sayısal Kontrol

 

 

ELK 436

Aviyonik Sistemlere Giriş

 

 

 

 

 

 

 

ELK 438

Otomt. Uçuş Kont. Sistemleri

 

 

ELK 439

Konrol Sist. Uygulamaları

 

 

 

 

 

ELK 442

Modern Kontrol Sist.

 

 

ELK 444

Akıllı kontrol Sis.

 

 

 

 

 

ELK 445

Algılama ve Dönüştürme Sist.

 

 

 

ELK 493

Sistem Tasarımı ve Projelendirme