T.C.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

YEŞİLYURT / İSTANBUL

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI DOKÜMANI

 

 

 

         DERSİN TÜRÜ (ZOR. / SEÇ.)    :

 

 

 

YEŞİLYURT / İSTANBUL


HHO ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM AMACI

 

         HHO Endüstri Mühendisliği programının amacı; Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarına, ulusal ve uluslararası ölçütlere uygun olarak, atanacağı görevlerdeki problemleri ve iyileştirme fırsatlarını tespit ederek bilimsel problem çözme ve karar verme yöntemlerini uygulayan ve uygulatan, mesleki ve akademik alanda kariyerini geliştirebilecek, etik değerlere sahip endüstri mühendisleri yetiştirmektir.

 

HHO ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI

 

S.N.

Program Çıktıları

1

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Endüstri Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır,

2

Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular,

3

Mevcut veya tasarlanan bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci; performans, güvenilirlik, sürdürülebilirlik, ekonomi ve çevre sorunları gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında modeller, bu amaçla klasik ve modern yöntem ve araçları kullanır,

4

Modelleme, çözüm, simülasyon ve analiz mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; en az bir bilgisayar yazılımı ile birlikte  bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisans İleri Düzeyinde),

5

Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,

6

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, liderlik becerilerini kullanır,

7

Araştırma konusuyla ilgili doğru bilgiye erişmek üzere veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak kaynak araştırması yapar ve bilgi kaynağına erişir,

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri sürekli izler ve kendini sürekli yeniler,

9

Proje yönetir; işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır,

10

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.

11

Endüstri Mühendisliği çözümlerinin ve uygulamalarının, kurumsal, ulusal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincindedir, girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır, çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,

12

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

HAVACI SUBAY AKADEMİK BİLİŞSEL NİTELİKLERİ – PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ

 

Havacı Subay Akademik Bilişsel Nitelikleri

Program Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Ulusal, bölgesel ve küresel boyutta; ekonomik, siyasi, sosyal, askeri olay ve olgular hakkında bilgi altyapısına sahip.

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

Öğrenim gördüğü ortaöğretim ile önlisans veya lisans dalında bilimsel yeterlik ve uygulama becerisine sahip.

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

En az bir yabancı dili bilen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Gelişime ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen.

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

x

 

 

DERSLER – PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ

 

HHO Endüstri Mühendisliği Bölümü Dersleri

Program Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

END 203

Yöneylem Araştırması I

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

END 211

Endüstri Müh. Giriş

 

x

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

END 251

Olasılık Teorisi

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

END 252

İstatistik

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

END 303

Yöneylem Araştırması II

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

END 304

Yöneylem Araştırması III

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

x

x

END 322

Tesis Tas.ve Planlama

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

END 332

İş Etüdü Ve Ergonomi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

END 341

Mühendislik Ekonomisi

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

END 342

Mühendisler İçin Planlama

x

x

x

x

 

x

x

 

x

 

 

 

END 361

Sistem Benzetimi

x

x

x

x

x

 

x

x

 

x

 

x

END 402

Karar Analizi

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

END 423

Üretim Planlama ve Kontrol

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

x

x

END 484

Kalite Yönetimi Ve Kontrolü

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

END 494

Bitirme Projesi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

SEÇMELİ DERSLER – PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ

 

HHO Endüstri Mühendisliği Bölümü Dersleri

Program Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

END 422

Üretim Çizelgeleme

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

END 427

Malzeme Yönetimi

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

END 452

İstatistiksel Karar Verme

x

x

x

x

x