HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS İÇERİKLERİ

 

MAT 101-MATEMATİK-I Kr: 4,0 AKTS: 8,0

Fonksiyonlar, Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik, Fonksiyonlarda Türev ve Diferansiyel, Türev ve Uygulamaları, integral.

 

MAT 102-MATEMATİK-II Kr:4,0 AKTS:7,0

Diziler ve Seriler, Fonksiyon Serileri, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Katlı İntegraller, Vektörel Analiz, Eğrisel İntegral,

 

MAT 201-LİNEER CEBİR Kr:4,0 AKTS:5,0

Matris Cebiri, Determinantlar, Lineer Denklem Sistemleri, Vektörel Cebir , Lineer Dönüşümler, Özdeğer ve Özvektörler.

 

MAT 202-DİFERANSİYEL DENKLEMLER Kr:4,0 AKTS:5,0

Birinci Mertebeden Adi Diferansiyel Denklemler, Yüksek Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler, Laplace Dönüşümleri ve Uygulamaları, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler.

 

FZK 101-FİZİK-I Kr:4,0 AKTS:6,0

Fiziğin Konusu, Birimler ve Boyut Analizi, Vektörler, Denge, Tek Boyutta Hareket, Newton'un II. Hareket kanunu, İki Boyutta Hareket, İş-Güç-Enerji, Impuls Momentum, Dönme Hareketi, Harmonik Hareket, Kütle Çekimi.

 

FZK 111-FİZİK-I Kr:4,0 AKTS:6,0

Fiziğin Konusu, Birimler ve Boyut Analizi, Vektörler, Denge, Tek Boyutta Hareket, Newton'un II. Hareket kanunu, İki Boyutta Hareket, İş-Güç-Enerji, Impuls Momentum, Dönme Hareketi, Harmonik Hareket, Kütle Çekimi.

 

FZK 102-FİZİK-II Kr:4,0 AKTS:6,0

Coulomb Kanunu, Elektrik Alanı, Elektrik Potansiyel, Kapasite ve Dielektrik, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri-I, Doğru Akım Devreleri-II, Magnetik Alan, Magnetik Alanın Kaynakları, Indüksiyon Elektromotor Kuvveti, Indüktans, Alternatif Akımlar.

 

FZK 112-FİZİK-II Kr:4,0 AKTS:6,0

Coulomb Kanunu, Elektrik Alanı, Elektrik Potansiyel, Kapasite ve Dielektrik, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri-I, Doğru Akım Devreleri-II, Magnetik Alan, Magnetik Alanın Kaynakları, Indüksiyon Elektromotor Kuvveti, Indüktans, Alternatif Akımlar.

 

KİM 100-KİMYA Kr:2,5 AKTS:4,0

Kimyaya Giriş ve Atomik Yapıya ilişkin Tanımlar, Atomları Elektronik Yapısı ve Periyodik Sistem, Kimyasal Bağlar, Gazlar, Kimyasal Tepkimeler ve Enerji Bağıntıları, Sıvı Hal, Çözeltiler, Elektrokimya.

 

KİM 110-KİMYA Kr:2,5 AKTS:4,0

Kimyaya Giriş ve Atomik Yapıya ilişkin Tanımlar, Atomları Elektronik Yapısı ve Periyodik Sistem, Kimyasal Bağlar, Gazlar, Kimyasal Tepkimeler ve Enerji Bağıntıları, Sıvı Hal, Çözeltiler.