T.C.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

YEŞİLYURT / İSTANBUL

 

 

 

 

 

 

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI DOKÜMANI

 

 

 

         DERSİN:

 

 

 

YEŞİLYURT / İSTANBUL


HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM AMACI

 

         Havacılık ve Uzay Mühendisliği programının amacı;  Türk Hava Kuvvetlerinin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak amacı ile hava/uzay araçları ve sistemlerinin tasarım, analiz, üretim ve test edilmesini içeren havacılık/uzay bilimlerinde öğrencilere eğitim vermek, araştırma ve danışmanlık yapmaktır.

 

 

 

 

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI ÇIKTILARI

 

S.N.

Program Çıktıları

1

Matematik, fen bilimleri ve havacılık ve uzay mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4

Havacılık ve uzay mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5

Havacılık ve uzay mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

11

Havacılık ve uzay mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSLER – PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ

 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Dersleri

Program Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

AERODİNAMİK-I

 

 

 

AERODİNAMİK-II

 

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM

 

 

 

 

 

BİTİRME PROJESİ

DİNAMİK

 

 

 

 

 

 

 

HAVA UZAY YAPILARI

 

 

 

 

 

 

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ

 

ISI TRANSFERİ

 

 

 

 

 

 

İMAL USULLERİ

 

 

 

 

 

MAKİNA ELEMANLARI TASARIMI

 

 

 

MALZEME BİLGİSİ

 

MUKAVEMET I

 

 

 

 

 

 

MUKAVEMET II

 

 

 

OTOMATİK KONTROL

SAYISAL ANALİZ

 

 

 

 

 

STABİLİTE VE KONTROL

 

 

STATİK

 

 

 

 

 

 

TERMODİNAMİK

 

 

 

 

 

 

 

 

UÇAK MOTOR TASARIMI

UÇAK TASARIMI

UÇUŞ MEKANİĞİ

 

UZAY ARACI TASARIMI

UZAY BİLİMLERİNE GİRİŞ

 

 

 

 

 

UZAYDA İTKİ