• Dil Ödülü

    HHO K.lığı tarafından, 2007-2008 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Hv.K.K.lığı ihtiyaçları doğrultusunda özgün olarak geliştirilerek etkinlikle uygulanmakta olan İçerik Odaklı İngilizce Eğitim Programı, 2012 Yılı Avrupa Dil Etiketi Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Ödül, Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 26 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da düzenlenen törende HHO K.lığına tevdi edilmiştir.

    Avrupa Dil Etiketi Ödülü yenilikçi, yaratıcı ve başarılı dil öğretme ve öğrenme uygulamalarına verilen bir ödüldür. Avrupa Komisyonu tarafından yeni, yaratıcı ve başarılı dil öğretme ve öğrenme uygulamalarına verilen Avrupa Dil Ödülü’nün amacı, dil eğitim ve öğretimi alanındaki en yeni ve uygulamada performansı en yüksek yaklaşımları, yöntemleri ve teknikleri teşvik etmek ve bir model teşkil edecek biçimde Avrupa genelinde yaygınlaştırmaktır. Avrupa Dil Etiketi Ödülü, yerel projeleri destekleyerek, Avrupa çapında dil öğretiminin kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu ödül verilen İngilizce eğitiminin kalitesinin ve geçerliliğinin Avrupa Komisyonu tarafından tescili anlamına gelmektedir.

    Avrupa Dil Etiketi Ödülü, Avrupa Komisyonu tarafından koordine edilmekte olup, Avrupa Birliği'ne Üye ülkeler, EFTA ülkeleri (İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn) ve Aday Ülkelerde (Türkiye) ülke merkezli olarak yürütülmektedir. Hangi uygulamalara Dil Ödülü verileceğine Avrupa Dil Ödülü Ulusal Jürileri karar vermektedir. Avrupa Dil Etiketi Ödülü’nü almaya hak kazanan kurumlar, mezunlarının diploma eklerinde, verilen dil eğitiminin Avrupa Birliği kriterlerince akreditasyonunun göstergesi olan Avrupa Dil Ödülü logosunu kullanmaya hak kazanırlar.