I’inci Sınıf Birinci Dönem

Kodu

Adı

Kredi

AKTS

YÖN 100

Davranış Bilimleri

2,0

2,0

Toplam Kredi

2,0

2,0

 

III’üncü Sınıf Birinci Dönem

Kodu

Adı

Kredi

AKTS

YÖN 200

Ekonomi

2,0

2,0

Toplam Kredi

2,0

2,0

 

IV’üncü Sınıf Birinci Dönem

Kodu

Adı

Kredi

AKTS

YÖN 300

Yönetim ve Organizasyon

2,0

2,0

Toplam Kredi

2,0

2,0

 

Genel Toplam

6,0

6,0