YNT Ders İçerikleri

YÖN 100, Davranış Bilimleri, Kr:2,0 AKTS:2,0

Davranış bilimlerine giriş, öğrenme ve davranışa şekil verme, öğrenme türleri, motivasyon, kişilik gelişimi, tutumlar, sosyal etki ve uyma davranışı, sosyal gruplar, liderlik, iletişim, kültür, stres ve stres yönetimi, havacılık ve uçuş psikolojisi.

YÖN 300, Yönetim ve Organizasyon Giriş, Kr:2,0 AKTS:2,0

Yönetim bilimi ile ilgili temel kavramlar ve genel bilgiler, yönetimin evrensel unsurları; planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm, denetim, Bürokrasi ve bürokrasi kuramları, örgütsel kültür, çağdaş yönetim teknikleri.

YÖN 200, Ekonomi, Kr:2,0 AKTS:2,0

Ekonomi biliminin niteliği ve önemi, fiyat teorisine giriş, tüketici dengesi, üretici teorisi, üretim faktörlerinin fiyat analizi, makro iktisada genel bakış, klasik analiz, milli gelir, kamu kesimi, bankacılık sistemi, para-faiz ve milli gelir, enflasyon.