• Dekanlık

    Hava Harp Okulu Dekanlığının amacı; Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans eğitim ve öğretimi vermektir. Bu kapsamda geleceğin harp silah ve teknolojilerini en iyi şekilde kullanabilecek; çağın isteklerine ve bilimin gereklerine göre, Hava Kuvvetleri’nin gelişiminde önderlik edebilecek yeterlilikte, askeri, fen, teknik ve sosyal bilimlerde lisans düzeyinde eğitim almış pilot adayı Harbiyeliler yetiştirmektir.

    Hava Harp Okulu Dekanlığı’nda asker ve sivil öğretim elemanları tarafından günümüzün önemli üniversitelerine eşdeğer eğitim verilmektedir. Dekanlık binası içerisinde; 30 Harbiyeli kapasiteli, içerisinde projeksiyon cihazı ve akıllı tahta gibi teknolojik imkanların bulunduğu modern derslikler ile Elektronik, Bilgisayar, Aerodinamik, Uçak Elemanları, İngilizce, Fizik, Kimya Malzeme ve İmalat gibi teknolojik laboratuvarları bulunmaktadır.

    Bilimsel çalışmalar yapmak isteyen Harbiyelilere öğretim elemanları tarafından her türlü destek verilmekte ve ortaya çıkan teknolojik ürünler çeşitli bilimsel etkinliklerde sergilenmektedir.

    Hava Harp Okulunda Havacılık ve Uzay, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendislikleri bölümlerinde lisans eğitimleri verilmektedir. Ayrıca Askeri ve Sosyal Bil. Böl. Bşk.lığı, Fen Bilimleri Böl. Bşk.lığı, Yönetim Bilimleri Böl. Bşk.lığı ve Yabancı Diller Böl. Bşk.lığı tarafından söz konusu lisans eğitimleri desteklenmektedir.

    Eğitim-öğretim süresi dört yıl olup öğrencilerin en fazla beş yılda (sağlık nedenleri hariç) eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Hava Harp Okulu öğrencisi Harbiyelilerin yiyecek, giyecek, barınma ve sağlık gibi tüm ihtiyaçları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karşılanmaktadır.