• AKTS Kredi Tahsis Politikası

    Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu’nda hem yerel hem de AKTS kredi sistemi mevcuttur. Her bir dersin hem yerel hem de AKTS kredisi bulunmaktadır. AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) öğrenci merkezli bir sistemdir. AKTS yükseköğretimde eğitim-öğretimin daha şeffaf olmasını sağlamakta ve aynı zamanda aktivitelerin/alınan derslerin planlama, sağlama, değerlendirme, tanınma ve geçerliliğini ve öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmaktadır. AKTS aynı zamanda bir öğrencinin bir dersi aldıktan sonra yapması beklenen öğrenci çıktılarını (bir öğrencinin ne yapması beklendiği ve yapabildiği) da kapsamaktadır. AKTS, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi ve belirlenen öğrenim çıktılarını elde edebilmesi için yapması gereken tüm çalışma yüküne (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler gibi bir akademik yıl boyunca tamamlanması gereken her şey) dayandırılır. Mezunlara verilen ders tanımlamalarını içeren bir diploma eki bulunmaktadır. Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu’ndan mezun olabilmek için hazırlık sınıfı hariç bir dönemde 30 AKTS dört yılda ise 240 AKTS alınması gerekmektedir. Kredi teorik ders anlatımını, laboratuvar saatlerini ve uygulama derslerini saatlerini içermektedir. Bu derslerde, 1 kredi haftalık teorik dersler için ve 0,5 kredi ise uygulamalı ve laboratuvar dersleri için hesaplanır. Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu’nda bir akademik yıl iki döneme ayrılmaktadır. Her dönem akademik eğitim ve vize ve final haftalarını da içerecek şekilde 15-16 haftadan oluşmaktadır. Bir akademik yıl 1500 ila 1800 çalışma saatini içeren 60 AKTS kredisine karşılık gelmektedir.