• Akademik Birimler

  • Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
  • Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
  • Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
  • Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
  • Askeri Bilimler Bölüm Başkanlığı
  • Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
  • Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı
  • Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  • Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı