Personel Ders Verme Hareketliliği:

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme hareketliliği kapsamında, program ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede çalışan personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesi de mümkündür. İşletmeden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde, ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta istihdam edilmiş olması gerekmektedir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklü kleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Ancak hibesi ödenerek davet edilecek kişi yükseköğretim kurumlarından olamaz.

 

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir. (Örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur.) Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

 

Daha Fazla Bilgi İçin 2014 Erasmus+ Uygulama El Kitabını İnceleyiniz.

                2014-KA1YuksekogretimKurumlariIcinElKitabi.pdf

Personel Ders Verme Hareketliliği İş Akış Şeması

                Ders Verme Hareketliliği Akış Diyagramı.pdf

Düzenlenmesi Gereken Belgeler:

Kurumlar arası anlaşma

                ikili anlaşma örneği boş.doc

 

Davet Mektubu

                Invitation Letter-Ders Verme.docx

 

Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi

                erasmus+yuksekogretim_personel_ders_verme.docx

 

Ders verme faaliyeti için personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı)

                Erasmus+ HE Staff Mobility agreement_teaching.doc

 

Katılım sertifikası

                Certification_Ders Verme.docx

 

Hibenin ödendiğine dair belge (dekont veya eşdeğeri)

 

Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler

(uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi)

 

Personel nihai raporu: Hareketlilik Aracı kullanılarak ders verme hareketliliğinden faydalanan personelin çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir.