• Dil Dersleri (Hazırlık Sınıfları)

    Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu’nda öğrencilerin Dinleme-Konuşma-Okuma-Yazma (DKOY) becerilerini Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (AODRÇ) ölçütlerine göre en az B1 düzeyine ulaştırmak amacıyla İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi verilmektedir. Muafiyet kıstaslarını (Milli Savunma Üniversitesi Hazırlık Sınıfı İngilizce Yeterlilik Sınavı (MSÜYS) kriterlerine göre B1 ve üzeri seviyede İngilizce seviyesine sahip olanlar) ve kontenjan kıstaslarını sağlayamayan öğrenciler için zorunlu olan İngilizce hazırlık sınıfında takip edilecek öğretim programı, haftada asgari 26 ders saati hedef yabancı dil öğretimine tahsis edilecek şekilde Öğretim Kurulu onayı ile düzenlenir. Dost ve müttefik ülkelerden personelin ve uluslararası öğrencilerin durumu ikili anlaşmalar ile belirlenir. Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu, Türkçe bilmeyen ya da yeterli düzeyde Türkçe bilmeyen öğrenciler için bir yıl süre ile Türkçe hazırlık sınıfı imkanı da sunmaktadır. Öğrenciler, hazırlık sınıfını başarıyla tamamladıktan sonra Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu’ndaki eğitimlerine devam etmektedirler.