• Genel Kabul Koşulları

    Türk Öğrenciler İçin

    Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu’nda eğitim dili Türkçedir, ancak öğrencilerin Dinleme-Konuşma-Okuma-Yazma (DKOY) becerilerini Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (AODRÇ) ölçütlerine göre en az B1 düzeyine ulaştırmak amacıyla öğrencilere 1 yıl süreli İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi verilmektedir. Muafiyet kıstaslarını (Milli Savunma Üniversitesi Hazırlık Sınıfı İngilizce Yeterlilik Sınavı (MSÜYS) kriterlerine göre B1 ve üzeri seviyede İngilizce seviyesine sahip olanlar) ve kontenjan kıstaslarını sağlayamayan öğrenciler için İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi zorunludur. Adaylar Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği’nde belirtilen giriş şartlarını taşımak zorundadırlar. Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu’na başvurmak için adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan bir sınava (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) girmek zorundadırlar. Bunun yanı sıra, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu’nda lisans programlarında öğrenim görebilmek için adayların yine ÖSYM tarafından yapılan “TYT” (Temel Yeterlilik Testi) ve “AYT” (Alan Yeterlilik Testi) olarak adlandırılan 2 farklı sınava daha girmeleri gerekmektedir. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’ndan taban puan ve bu puandan yüksek puan alan adaylar ve “TYT” ve “AYT” sınavlarından daha önceden belirlenmiş standartları karşılayan adaylar ikinci seçim aşamalarına çağrılırlar. İkinci seçim aşamaları için adaylar sağlık raporu alırlar ve Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan fiziksel yeterlilik, kişilik değerlendirme ve psikomotor sınavlarına girerler ve sonrasında başarılı adaylar seçim mülakatlarına davet edilirler ve mülakatları takiben öğrenci seçme uçuşları planlanır. Yukarıda belirtilen sınavlardan alınan puanlar ve adayın mülakattan aldığı puan Aday Değerlendirme Puanını oluşturur. Adaylar Aday Değerlendirme Puanlarına göre sıralanır ve başarılı adaylar Milli Savunma Üniversitesi’nin resmi web sayfasında ilan edilir.

    Uluslararası Öğrenciler İçin

    Dost ve müttefik ülkelerden personelin ve uluslararası öğrencilerin kabulü ikili anlaşmalar kapsamındadır.