• Kayıt Süreci

    Öğrenci Yerleştirme İşlemleri Milli Savunma Üniversitesi tarafından öğrencilerin tercihleri ve puan sıralamaları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. Başarılı adaylar ve kayıt için gerekli evrakların bir listesi Milli Savunma Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde duyurulur. Adaylar kayıt işlemleri için belirlenmiş tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlamak üzere çağrılırlar. Kayıt için gerekli tüm işlemler yazılı geçerli bir mazeret olmadığı sürece adayın bizzat kendisi tarafından tamamlanmalıdır. Kayıt İşlemleri Öğrenci Alayı bünyesindeki Aday Öğrenci Kısmı tarafından yürütülür. Akademik takvimde son başvuru tarihi açıklandıktan sonra, Aday Öğrenci Kısmı kayıt sürecini yürütür ve kalan işlemleri tamamlar.