• Önceki Öğrenmenin Tanınması ve Kredi Transferi

    Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu’nda yıllık sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır. Bu nedenle, bu bütüncül yapı başarısız olan öğrencilerin bir sonraki yıl programı tamamıyla yeniden almalarını gerektirir ve bu durum programın herhangi bir bileşeni için önceki öğrenmenin tanınmasını ve kredi transferini olası kılmamaktadır. Bununla birlikte, belirli koşullar altında ilgili kanunlar çerçevesinde önceki öğrenmenin tanınması ve kredi transferi değerlendirilebilmektedir. Bu hususta son karar öğretim kuruluna aittir. Erasmus Ofisi tarafından yürütülen Erasmus anlaşmaları ve ikili anlaşmalar çerçevesinde dost ve müttefik ülkelerden personel kabulü önceki öğrenmenin tanınması ve kredi transferi hususunda farklı düzenlemelere tabidir.