• Uluslararası Programlar

    Erasmus Değişim Programı

    Erasmus Değişim programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip yürütmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

    Dış İlişkiler

    Hava Harp Okulu Dış İlişkiler ve Stratejik Gelişim Şube Müdürlüğü Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü’nün bir bağlısı olarak çalışmaktadır. Hava Harp Okulu Dış İlişkiler ve Stratejik Gelişim Şube Müdürlüğü Milli Savunma Üniversitesi’nin uluslararası politikalarını güçlendirmek ve sürdürmekle görevlidir.