• Dil Politikası

    Personel hareketliliği kapsamındaki adaylar belli bir İngilizce yeterliğe sahip olmalıdır. Yeterli olmayan personel için Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından eğitim verilmektedir. Lisans ve Lisansüstü öğrenciler için merkezi bir yeterlik sınavı yapılmakta olu adayların bu sınavdan geçmesi şarttır. Ayrıca İngilizce yeterliği düşük olan öğrenciler için de ek dersler yürütülmektedir. HHO 2012 yılında Avrupa Dil Ödülünü almaya hak kazanmıştır bu da HHO İngilizce eğitimini göstermesi bakımından önemli bir ölçüttür. Detaylar için linke tıklayınız: http://www.hho.edu.tr/dil_odulu/Avrupa_dil_odulu.htm

    HHO birçok ülke ile anlaşmaya sahiptir ve bu anlaşmalar neticesinde dost ve müttefik ülkelerden gelen öğrenci adaylarına bir yıllık Türkçe hazırlık programı uygulanmaktadır. ERASMUS kapsamında gelecek adaylar İngilizce bilmeseler bile benzer bir şekilde ERASMUS kapsamında gelecek adaylara da Türkçe dersler planlanabilecektir.