• Kredi Sistemi

  HHO’da hem yerel not sistemi hem de AKTS kredi sistemi uygulanmaktadır. Mezunlara ders tanımlamalarını içeren bir diploma eki verilmektedir. HHO’dan mezun olabilmek için lisans düzeyinde bir dönemde 30 AKTS dört yılda ise 240 AKTS alınması gerekmektedir. HHO öğrencilerin partner kurumlardaki hareketliliği sırasında edindikleri kredileri şeffaf bir şekilde kayıt altına almakta (derslerin orijinal isimleri ile ve öğrencinin bu hareketlilik sırasında aldığı dersleri) ve kendi programına saymaktadır. Öğrencilerin öğrenim anlaşmasında belirtilen dersleri HHO tarafından herhangi ilave bir sınav veya koşul olmaksızın kabul edilmektedir. HHO öğrencileri (lisans-lisansüstü) tarafından alınan dersler diploma ekine AKTS değerleri ile basılmaktadır.

                  AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi ) öğrenci merkezli bir sistem olup kredi hesaplamalarında öğrencinin iş yükünü (dönem boyunca öğrenciden beklenen bireysel çalışma, proje, seminer, sınav, ödev vs. etkinlikler) baz almaktadır.

                  AKTS yükseköğretimde eğitim-öğretimin daha şeffaf olmasını sağlamakta olup öğrenci hareketliliğinde de aktivitelerin/alınan derslerin planlama, sağlama, değerlendirme, tanınma ve geçerliliğini kolaylaştırmaktadır. AKTS aynı zamanda öğrenci çıktılarını (bir öğrenciden ders sonunda ne yapması beklendiği ve yapabildiği) da kapsamaktadır.

                  HHO’da hem yerel kredi sistemi hem de AKTS kredilendirme sistemi kullanılmaktadır. Kredi teorik ders anlatımı, laboratuar saatleri ve aktif saatlerini içermektedir.  (In these lessons 1 credit is for weekly every theoretical lessons and also 0,5 credit for practical and laboratory lessons) HHO’da bi akademik yıl iki döneme ayrılmakta olup her dönem (vize ve final haftaları dahil) 15-16 haftadan oluşmaktadır.

  HHO’da Örnek Kredi Hesaplama

  Ders

  Ders Saati

  Kredi

  AKTS

  İngilizce 101

  5-10-10

  15

  25

  Bilgisayara Giriş

  0-0-1

  0,5

  3

  Fizik II

  3-1-1

  4

  5

  Ayrodinamik II

  3-1-0

  3,5

  5,5

  T.C. İnkılap Tarihi

  2-0-0

  2

  1,5

   

  AKTS Hesaplama

  Bir akademik dönem 60 AKTS’ye karşılık gelmektedir. Bu da 1500 ile 1800 saatlik çalışma demektir. Bir kredi de 25-30 çalışma saatine denk gelmektedir.

  HHO’da Örnek AKTS Hesaplama (İngilizce 101)

   

  Etkinlik

  Ünite

  Süre
  (saat)

  Tahmini İş Yükü Predicting (saat)

  Dersin Teori Kısmı

  14

  4

  56

  Okutman gözetiminde problem çözme
  a) Sınıf-içi aktiviteler

  14

  1

  14

  b) Bireysel Çalışma ve Grup Çalışması

  14

  2

  28

  Ödev Yapma ve Rapor Formatında Ödev Teslimi

  14

  2

  28

  Dönem Ödevi

  1

  20

  20

  Proje Sunumu

  1

  5

  5

  Küçük Sınav (Quiz)

  4

  1

  4

  Ara-Sınav (Vize)
  a) Sınav

  1

  2

  2

  b) Sınav için bireysel çalışma

  1

  15

  15

  Bitirme Sınavı (Final)
  a) Sınav

  1

  3

  3

  b) Sınav için bireysel çalışma

  1

  25

  25

  TOPLAM İŞ YÜKÜ

  200 saat

  Dersibn AKTS Kredi Hesaplaması (Toplam İş Yükü/30= 200/30=6,67=7 )

  7