• Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü

  Endüstriyel çağın bitmekte olup, bilgi çağının başladığı bir dönemde bilgi; çağımızın en etkili silahı haline gelmiştir. Bilim ve teknolojiyi yakından takip edebilen yetişmiş insan gücünün öneminin bilincinde olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, geleceğin komutan ve yöneticilerinin yetiştirilmesinde önemli bir rol üstlenecek olan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü(HUTEN)'nü Hava Harp Okulu bünyesinde kurarak 17 Ağustos 2001 tarihinde hizmete açmıştır.

  Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü’nde 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında Havacılık, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dallarında Yüksek Lisans Programları açılmıştır. 2003-2004 döneminde Uzay Bilimleri A.B.D. Başkanlığının da açılması ile HUTEN’de eğitim 5 ana bilim dalına çıkarılmıştır. 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı 2'nci yarıyılından itibaren ilk defa doktora eğitimine başlanmıştır. Hv.K.K.lığı, diğer Kuvvet Komutanlıkları ve J.Gn.Komutanlığı personeli ile sivil öğrencilere yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.

  20 Temmuz 2007 tarihinde HUTEN’e Uzaktan Eş Zamanlı Yüksek Lisans Eğitimi Sistemi kurulmuştur. 14 farklı birlikte kurulan Uzak Dershaneler ile sistem üzerinden yüksek lisans eğitimi verilmektedir.

  HUTEN'de Yüksek Lisans Programı; toplam 24 kredi olmak üzere, 8 adet ders, 1 seminer dersi ve tez çalışmasından, Doktora Programı; toplam 24 kredi olmak üzere, 8 adet ders, 1 seminer dersi , doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

  Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü yüksek lisans programlarının öğrenim dili “Türkçe”dir.

  Adobe Flash Player İndir


Sayfa Başına Dön