• Eski Komutanlarımız

  • (06.08.1951-26.08.1955) Hv.Plt.Kur.Alb. Gavsi UÇAGÖK

   1904 yılında İstanbul'da doğan Alb. Gavsi UÇAGÖK; 1925 yılında Kara Harp Okulu'nu, 1926 yılında Eskişehir Tayyarecilik kursunu bitirmiş ve aynı yıl Teğmen, 1929 yılında da Üsteğmen olmuştur. 1931-1934 yıllarında Harp Akademisi’nde okumuştur. Daha sonra yurdun çeşitli yerlerinde görevlerde bulunmuş 1940'da Binbaşılığa, 1943 yılında Yarbaylığa yükselmiştir. 1946'da Milli Savunma Bakanlığı Hava Müsteşarlığı Kurmay Başkanlığı'na atanmış, aynı yılın 30 Ağustos'unda Albay olmuştur. Albay rütbesinde Kütahya ve tekrar Ankara'da görevler yaptıktan sonra, 6 Ağustos 1951 tarihinde Eskişehir'de kurulmakta bulunan HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI'na tayin edilmiştir. 1954 yılında İzmir'e taşınan HAVA HARP OKULU'nun komutanı olarak 26 Ağustos 1955 tarihine kadar görev yapmıştır.

  • (26.08.1955-29.08.1956) Hv.Plt.Alb.Baki GEGİN

   1929 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1932 yılında Hava Okulu'ndan mezun olan Alb. Baki GEGİN, 1932'den 1937 yılına kadar 6 ncı Tayyare Alay Heyeti'nde uçucu ve Foto Takım Komutanı olarak görev yapmıştır. 1938 yılında 2 nci Tayyare Alayı 44 ncü Bölük Komutanlığı'na atanmış ve beş yıl bu görevde kalmıştır. 1943-1944 yıllarında ABD'de dört motorlu uçaklarda staj yaptıktan sonra, 1945 yılında l nci Hava Tümeni Harekât Şube Müdürlüğü'ne, 1948 yılında l nci Tayyare Alayı 2 nci Tabur Komutanlığı'na, 1949'da da aynı Alayın Harekât Eğitim Amirliği’ne atanmıştır, 1950 yılında Hava Okulu Talim Grup Komutanlığı'na, 1951 yılında Hava Harp Okulu Harekat Eğitim Amirliği'ne getirilmiş ve bu görevi iki yıl sürmüştür. 1953-1954 yıllarında 4 ncü Tayyare Üs, 1954-1955 yıllarında da 9 ncu Hava Üs Harekât Eğitim Amirliği görevlerinde bulunmuştur. 26 Ağustos 1955-29 Ağustos 1956 tarihleri arasında da HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI ve Hv. Eğt. Kor. K.Vekilliği görevi yapmıştır.

  • (02.11.1956-21.09.1957) Hv.Plt.Alb. Hikmet TUGAY

   1907 yılında İstanbul'da doğan Alb. Hikmet TUGAY, 30 Ekim 1926 tarihinde girdiği Kara Harp Okulu'nu l Mayıs 1929'da bitirmiştir, Uçuş Okulu'nda uçuş eğitimini tamamladıktan sonra Diyarbakır 3 ncü Tayyare Taburu'na tayin edilmiştir. 1933'te Yeşilköy Hava Müfrezesi'nde görev yaptıktan sonra, 12 Şubat 1934'te ABD'ye pilotaj eğitimi almak üzere gönderilmiş, 7 Kasım 1935 tarihinde yurda dönmüştür. 1935-1938 yılları arasında Eskişehir'de l nci Tayyare Alayı'nda pilotluk ve Hava Okulu'nda Sınıf Subaylığı yapmıştır.1938-1941 tarihlerinde Çorlu 5 nci Tayyare Alayında, 1945'e kadar Eskişehir Tayyare Alayı'nda çeşitli görevlerde bulunmuştur.3 Eylül 1945 -1 Ocak 1946 tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Karargâh'ında Eğitim Subaylığı görevini yürütmüştür. Bu arada, incelemeler yapmak üzere dört ay süreyle Kahire'ye gitmiştir. 1946-1948 yılları arasında İzmir'de Filo Komutanlığı ve 2 nci Hava Tümeni'nde Eğitim Subaylığında bulunmuştur. 12 Kasım 1948'de Hava Kuvvetleri Eğitim Subaylığına atanmıştır. 28 Ağustos 1952'de 12 nci Hava Ulaştırma Üs. 21 nci Uç.Gr.K.lığına getirilmiştir. 8 Eylül 1954 - 12 Ekim 1954 tarihleri arasında l nci Hv.Kv.K.lığında bulunduktan sonra, İzmir NATO Karargâhına atanmıştır. 2 Kasım 1956 - 21 Eylül 1957 tarihleri arasında Hv. Eğt. Kor.K.lığı ve HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI yapmıştır.

  • (15.10.1957-30.08.1959) Hv.Plt.Tuğg. Zeki BELGİN

   1902 yılında İstanbul'da doğan Tuğg. Zeki BELGİN; 1916 yılında Heybeliada’daki Deniz Okulu'na girerek, 1920 yılında burayı bitirmiş ve Hamidiye savaş gemisindeki Harp Okulu öğreniminden sonra, l Eylül 1923 tarihinde Deniz Teğmeni olmuştur. l Eylül 1924 tarihinde Üsteğmenliğe terfi etmiş ve deniz pilotluğunu istediğinden İzmir'deki "Deniz Tayyare Bölüğü"ne atanmıştır. 1928 yılında İngiltere'ye gönderilmiş ve burada Uçuş Öğretmen Okulu'nu bitirerek 1929'da yurda dönmüştür. 30 Ağustos 1932'de Deniz Kuvvetleri'nden Hava Kuvvetlerine geçmiştir. 1934'te Eskişehir Hava Okulu Bölük Komutanlığı'na, 1936'da Genelkurmay Hava Müşavirliği Talim Terbiye Şubesine atanmış, 1938'de Binbaşı olmuş ve 1940'da Hava Okulu Talim Tabur Komutanlığı'na, sonra da Talim Grup Komutanlığı'na getirilmiştir. 1944 yılında Yarbay olmuş, birçok görevlerde bulunduktan sonra, 30 Ağustos 1947'de Albay, 30 Ağustos 1956'da Tuğgeneral rütbesine yükselmiştir. 15 Ekim 1957 - 30 Ağustos 1959 tarihleri arasında HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI yapmıştır.

  • (01.05.1959-27.05.1960) Hv.Plt.Kur.Alb. Burhan GÖKSEL

   1916 yılında İzmit'te doğan Alb. Burhan GÖKSEL, 1933 yılında Bursa Askeri Lisesi'ni, 1935'te Kara Harp Okulu'nu, 1936'da Piyade Okulu'nu, l Ekim 1938'de Hava Okulu'nu bitirmiş, 5 nci Tayyare Bölüğü'nde pilot olarak göreve başlamıştır. 1941 yılında Harp Akademisi'ne girmiş, 1944 yılında mezun olmuştur. 1949 yılına kadar Keşif Bombardıman ve Nakliye birliklerinde pilot olarak görev yapmış, 1949 yılında Hava Kuvvetleri İnşaat Başkan Muavinliğine getirilmiştir. 1950'den 1951 yılına kadar Hava Kuvvetleri Okullar Şube Müdürlüğü yapmış ve bu arada Hava Harp Okulu'nun kurulması çalışmalarında bulunmuştur. Bundan sonra 12 nci Hava Nakliye Üs Komutan Vekilliği, Hava Kuvvetleri Okullar Şubesi Müdürlüğü, Hava - Kara - Deniz İşbirliği Okulu öğretmenliği görevlerini yapmış ve 1954 yılında Washington Hava Ataşeliği'ne tayin edilmiştir. 30 Ağustos 1959 - 27 Mayıs 1960 tarihleri arasında HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI yapmıştır.

  • (02.08.1960-02.09.1961) Hv.Plt.Kur.Alb. Necdet DOĞANÇAY

   1926 yılında Ankara’da doğan Alb. Necdet DOĞANÇAY, 1939 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden, 1941’de Kara Harp Okulun’dan mezun olmuştur. Aynı yıl Britanya Kraliyet Hava Kuvvetleri Kolejinde havacılık eğitimi görmüş ve uçuş brövesini alarak 1943 yılında Türkiye’ye dönmüştür. Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 9 Temmuz 1951 tarihinde Hava Uçuş Okulları Komutanlığı emrine Bölük Komutanı olarak atanmış, böylece Hava Harp Okulu’nun kuruluşunda ve ilk komuta heyetinde yer almış ve Ağustos 1954’e kadar bu görevde kalmıştır. Bu tarihte Hava Harp Akademisi’ne girmiş ve 1956 yılında mezun olmuştur. Bundan sonra Eskişehir ve Diyarbakır’da görev yapan DOĞANÇAY, 3 Eylül 1958’de Hava Harp Akademisi’ne öğretmen olarak atanmış ve bu görevi iki yıl sürmüştür. 2 Ağustos 1960 - 2 Eylül 1961 tarihleri arasında HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI yapmıştır.

  • (28.08.1961-26.09.1963) Hv.Plt.Kur.Alb.Osman ALPSÜ

   1916 yılında Sinop'ta doğan Alb. Osman ALPSÜ; ilk ve orta öğrenimini Sinop’ ta yapmış, 1938 yılında Kuleli Askeri Lisesi’ni, 1940’da Kara Harp Okulu’nu bitirmiştir. Piyade Atış Okulu’ndan sonra Eskişehir Uçuş Okulu’nda uçuş eğitimine başlamış, 1942 yılında bu eğitimi tamamlayarak İzmir 3 ncü Tayyare Alayı’na pilot olarak atanmıştır. 1952 yılında Hava Harp Akademisi’ne girmiş, 1953’te l nci sınıfı bitirdikten sonra, Eskişehir l nci Hava Üssü 111’nci Filo Harekât Subaylığı’na atanmıştır.1954-1956 yıllarında Hava Harp Akademisi’nin 2 nci sınıfını bitirerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhında görev almıştır. 1958 yılında 3 ncü Hava Kuvveti Komutanlığında Harekât Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu arada 6 ay süre ile Yüksek Komuta Kursu görmüştür. 30 Ağustos 1960 yılında İncirlik Atış Bombardıman Okul Komutanlığı’na atanmıştır. 28 Ağustos 1961 - 26 Eylül 1963 tarihleri arasında HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI yapmıştır.

  • (16.08.1963-02.09.1965) Hv.Plt.Tuğg.Mehmet ŞENGEL

   1924 yılında Nazilli’de doğan Tuğg. Mehmet ŞENGEL; 1941 yılında Maltepe Askeri Lisesi’ni, 1943’te Kara Harp Okulu’nu bitirmiştir. Piyade Atış Okulu’nda üç ay eğitim gördükten sonra, Eskişehir Uçuş Okulu’nda uçuş eğitimine başlamış, 1944’te Pilotaj için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiş ve 1945 yılı Aralık ayında eğitimini tamamlayarak yurda dönmüştür. Çeşitli birliklerde Pilotluk ve Filo Komutanlığı yapmıştır. 1951 yılında Hava Harp Akademisi’ne girmiş, 1952 yılında l nci Sınıfı bitirerek Kurmay Yardımcısı olmuştur. 1953 yılında Amerika Birleşik Devletleri Hava Üniversitesi’ne gönderilmiştir. 1954-1955 eğitim-öğretim yılında Hava Harp Akademisi’nin 2 nci sınıfını, 1956’da Yüksek Komuta Akademisi’ni bitirmiştir. 1958-1960 yılları arasında Washington Askeri Hava Ataşeliği görevinde bulunmuştur. 1960-1961 yıllarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Şube Müdürlüğü yapmış, Haziran 1961’de Füze Üs. K.lığına atanmış ve bu arada Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir 16 Ağustos 1963 - 2 Eylül 1965 tarihleri arasında HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI görevinde bulunmuştur.

  • (30.08.1965-29.08.1969) Hv.Plt.Tümg. Kemal ZEREN

   12 Nisan 1921 tarihinde Muğla’da doğan Tümg. Kemal ZEREN; ilk ve orta öğretimini Milas’ta yapmış, 1941 yılında Denizli Lisesi’ni bitirmiş, aynı yıl Kara Harp Okulu’na girerek, 30 Ağustos 1942 tarihinde Asteğmen olmuş, 1943 yılında Piyade Atış Okulu’nu ve "Türk Kuşu’’ndaki stajlarını tamamlayarak, Pilotaj için İngiltere’ye gitmiş, 1945 yılında uçuş öğretimini bitirerek yurda dönmüştür 1953 yılına kadar Hava Kuvvetleri’nin çeşitli uçuş birliklerinde uçucu olarak görev yaptıktan sonra, bu tarihte Hava Harp Akademisi’ne girmiş ve 1955’te mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Kurmay Subay olarak üç ay süre ile Fransa’ya gitmiş ve dönüşünde, Müşterek Harp Akademisi’nden mezun olmuştur. 1961-1963 yılları arasında, Almanya’da BONN Ataşesi olarak görev yapmıştır. 30 Ağustos 1964 tarihinde Tuğgeneral’liğe terfi etmiş ve Hava Harp Akademisi Komutanlığına atanmıştır. 30 Ağustos 1965 - 29 Ağustos 1969 tarihleri arasında HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI yapmıştır.

  • (29.08.1969-28.08.1972) Hv.Plt.Tümg. Orhan ÇOŞKUN

   19 Eylül 1923’te Gümüşhacı Köyünde (Merzifon) doğan Tümg. Orhan COŞKUN; ilk ve orta öğrenimini Düzce’de yapmış, 1941 yılında Kuleli Askeri Lisesi’ni, 30 Ağustos 1943 tarihinde Kara Harp Okulu’nu bitirmiş ve Asteğmen olarak Piyade Atış Okulu’na gönderilmiştir. Piyade Atış Okulu’ndan sonra Eskişehir Hava Okulu’nda ve 9 Mart 1944 tarihinde gittiği Amerika Birleşik Devletlerinde uçuş eğitimini tamamlayarak, 28 Aralık 1945’te yurda dönmüş, bu tarihten itibaren uçucu olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. 22 Eylül 1958’de Hava Harp Akademisi’ne giren COŞKUN, 10 Ağustos 1960 tarihinde mezun olarak, 9 Eylül 1960’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı Plan Subaylığı’na atanmıştır. 1962 yılında Hava Harp Akademisi’nde gördüğü üç aylık Yüksek Komuta Kursu’ndan sonra, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Program Dairesi Başkanlığı Planlama Subaylığı’na atanmış ve burada da iki aylık Görevbaşı Eğitimi için İtalya’ya gönderilmiştir. Kurs bitimi 30 Eylül 1962 tarihinde atandığı İtalya (AIRSOUTH) NATO Karargâhında Plan Program D.Bşk.lığında görev yapmıştır. 28 Eylül 1964’te yurda dönerek bir yıl süre ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştur. 29 Ağustos 1965’ten 29 Ağustos 1969’a kadar ikinci defa atandığı 12 nci Hava Ulaştırma Üssü’nde Üs Komutanlığı yapmıştır. 29 Ağustos 1969 tarihinde HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI görevine atanmış ve bu görevi 28 Ağustos 1972 tarihine kadar sürmüştür.

  • (28.08.1972-25.08.1973) Hv.Plt.Tümg. Tahsin ŞAHİNKAYA

   Tümg. Tahsin ŞAHİNKAYA, l Mayıs 1925 tarihinde Merzifon’da doğmuştur. İlkokul ile ortaokul öğreniminin iki yılını Merzifon’da yaptıktan sonra, 1938 yılında Konya Askeri Orta Okulu’nun son sınıfına girmiştir. 1941 yılında Bursa Askeri Lisesi’ni, 30 Ağustos 1943’te Kara Harp Okulu’nu bitirmiş ve Asteğmen olmuştur. Harp Okulu’ndan sonra Çankırı Piyade Atış Okulu’na gönderilmiş, üç aylık piyade atış stajından sonra, Eskişehir Hava Okulu’na girmiş, 20 Mart 1944’te pilotaj eğitimi için Amerika’ya gitmiş, 15 Nisan 1945 tarihinde Amerika Uçuş Okulu’ndan mezun olmuştur. l Şubat 1946’da Eskişehir Hava Okulu’nda uçucu ve öğretmen olarak göreve başlayan ŞAHİNKAYA, 22 Aralık 1949’da Hava Fotoğraf Kursu görmek üzere tekrar Amerika’ya gönderilmiş, yurda dönüşünde Eskişehir’de Hava Fotoğraf Okulu’nu açmıştır. Mayıs 1954’te Hava Harp Akademisi’ne girmiş, 30 Ağustos 1957’de mezun olmuştur. Staj için 3 ncü Hava Kuvveti İstihbarat Başkanlığı Foto Kıymetlendirme Subaylığı’na, Mayıs 1958’de de 44 ncü Uçuş Grubu 143 ncü Filo Harekât Subaylığı’na atanmıştır. 15 Ağustos 1960 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Hava Harekât kısmına atanmış, bu arada 3 ay süre ile AIRSOUTH Napoli Karargâhına görevbaşı eğitimi için gönderilmiştir. 4 Ekim 1961 tarihinde 4 ncü Hava Üs Harekât ve Eğitim Amirliğine atanmıştır. 3 Eylül 1962 - 30 Eylül 1964 tarihleri arasında Hava Harp Akademisi’nde öğretmenlik yapmıştır, 30 Eylül 1964’te AIRSOUTH (Napoli) Karargâhına tayin olmuş, bu görevde iken 30 Ağustos 1966’da Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. 22 Eylül 1966’da 6 ncı Ana Jet Üs Komutanlığı’na, buradan 3 Eylül 1969 tarihinde Hava Harp Akademisi Komutanlığı’na atanmıştır, 28 Ağustos 1972 - 29 Ağustos 1973 tarihleri arasında HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI yapmıştır.

  • (29.08.1973-19.08.1974) Hv.Plt.Tümg. Refik IŞITMAN

   Tümg. Refik IŞITMAN, 17 Mart 1925’de İstanbul’da doğmuştur. İlkokulu ve ortaokul birinci sınıfı Konya’da okuduktan sonra, 1939 yılında Konya Askeri Orta Okulu’na girmiştir. 1942 yılında Bursa Askeri Lisesi’ni, 30 Ağustos 1944’te Kara Harp Okulu’nu bitirerek Asteğmen olmuş ve Çankırı Piyade Atış Okulu’na kursa gönderilmiş, 1944 yılı sonunda Eskişehir Uçuş Okulu’nda Pilotaj eğitimine başlamıştır. 4 Nisan 1947 tarihinde Pilotaj eğitimini tamamlayarak Karaköse’deki Torpido Grubu’nda göreve başlamıştır. 1949-1951 yılları arasında Afyon 10 ncu Tayyare Alayı’nda görev yapmıştır. 1951’den 1956 yılına kadar l nci Üs Filolarında görev yapmış ve aynı Üs’de İstatistik Subayı olarak çalışmıştır. Bu arada l Mart 1955 tarihinde Amerika’da beş buçuk ay süreli Filo Subay Kursuna katılmıştır. 17 Ağustos 1956’da 8 nci Üs 183’ncü Filo Komutanlığına atanmış, 1958 yılından itibaren aynı Üs’ün Kontrol Heyet Başkanlığı’nı yapmıştır. 29 Haziran 1959 tarihinde Hava Harp Okulu’na Tabur Komutanı olarak atanmış, bu arada altı ay süre ile NATO Savunma Koleji (Paris)’nde eğitim görmüştür. 1960-1962 yıllarında Hava Harp Akademisi öğrenimini tamamlamış, 15 Eylül 1962’de Hava Harp Okulu Eğitim ve Tedrisat Amirliği’ne atanmıştır, l Ekim 1963 tarihinde Yüksek Komuta Akademisi’ne katılmıştır. 29 Ağustos 1964’te l nci Ana Jet Üs Uçuş Grup Komutanlığı’na, 20 Eylül 1965’te 2 nci Ana Jet Üs Komutanlığına atanmıştır. 30 Ağustos 1966’da Tuğgeneralliğe terfi etmiş ve 3 ncü Ana Jet Eğitim Üs Komutanlığı’na getirilmiştir. 30 Ağustos 1968’de Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığına tayin edilen IŞITMAN, 30 Ağustos 1970’de Tümgeneralliğe terfi ederek l nci Hava Kuvveti Komutan Yardımcılığına, 26 Ağustos 1972’de Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezi Genel Müdürlüğü’ne atanmıştır. 29 Ağustos 1973 -19 Ağustos 1974 tarihleri arasında HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI yapmıştır.

  • (19.08.1974-21.08.1975) Hv.Plt.Tümg. Halil SÖZER

   Tümg. Halil SÖZER, 10 Mart 1923 tarihinde Gemlik’te doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Gemlik’te yapmış, 1943’te Bursa Askeri Lisesi’ni, 30 Ağustos 1945’te Kara Harp Okulu’nu bitirmiş ve Hava Asteğmen olarak, Çankırı Piyade Atış Okulu’na gönderilmiştir. 1945 yılında Eskişehir Hava Okulu’nda Pilotaj eğitimine başlamış, 1947 yılında pilotluk brövesini kazanarak, 1950’ye kadar Bursa 5 nci Tayyare Alayı’nda bulunmuştur. Bu tarihten itibaren yedi yıl Hava Uçuş Okulu’nda uçuş öğretmeni ve kol komutanı, 1957 yılı başından itibaren de, Jet pilotu olarak l nci Hava Üs’de görev yapmıştır. 19 Eylül 1957 tarihinde Hava Harp Akademisi’ne girmiş, 1959 yılında mezun olmuştur, 28 Ağustos 1959’da 8 nci Hava Üs 182 nci Filo Harekât Subaylığına, 15 Eylül 1960’da da aynı filonun Komutanlığına atanmıştır, 7 Ağustos 1961’den itibaren 3 ncü Hava Kuvveti Harekât Şube Müdürlüğü görevini yapmış, sonra Hava Harp Akademisi’ne öğretmen olarak atanmış ve bu amaçla Ağustos 1962 - Şubat 1963 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Akademi Öğretmen kursu görmüştür. 27 Ağustos 1965 tarihinde 9 ncü Ana Jet Üs Harekât Eğitimi Amirliğine, 9 Eylül 1966’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Tedarik Eğitim Grup Başkanlığı’na atanmıştır. l Ağustos 1967’de İtalya’da açılan NATO Savunma Koleji’nin ilk eğitim dönemine katılmış, l Eylül 1967’de Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensip Şube Müdürlüğü’ne getirilmiştir. 30 Ağustos 1968’de Tuğgeneralliğe terfi etmiş ve 3 ncü Ana Jet Üs Komutanlığına, 3 Eylül 1970’te Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanlığı’na, 30 Ağustos 1971 tarihinde Tümgeneralliğe terfi ederek Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı’na, 30 Ağustos 1973’te de Hava Harp Akademisi Komutanlığı’na atanmıştır. 19 Ağustos 1974’ten 21 Ağustos 1975 tarihine kadar HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI yapmıştır.

  • (21.08.1975-23.08.1976) Hv.Plt.Tümg. Halit TOROSLU

   25 Mayıs 1924 tarihinde İstanbul’da doğan Tümg. Halit TOROSLU; İlk ve ortaokulu İstanbul’da okumuş, 1941 yılında Maltepe Askeri Lisesi’ne girerek liseyi (Ak­şehir’de) 1943’te, Kara Harp Okulu’nu 30 Ağustos 1945’te bitirerek Asteğmen olmuştur. Aynı yıl, Çankırı Piyade Atış Okulu’nda üç ay staj gördükten sonra, Eskişehir Hava Okulu’na girmiştir. 1947 yılında uçuş brövesini alarak 5 nci Tayyare Alayı’na katılmıştır. 1951 yılında Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk Jet Filosu olan Balıkesir 9 ncu Alay 193 ncü Filo’ya katılmıştır. 1955 yılında Amerika’da beş ay Filo Subay Okulunda bulunduktan sonra, 8 nci Hava Üs’sünde, 1957’de de 6 ncı Hava Üs’sünde Harekât Subaylığı görevi yapmıştır. 1957 yılında Hava Harp Akademisi’ne girip, 1959 yılında mezun olmuş ve 143 ncü Filo Harekât Subaylığına, 1960’ta da aynı Filonun Komutanlığına atanmıştır. 1962-1965 yıllarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapmış, bu arada 1 Eylül 1964’ten 7 Şubat 1965’e kadar (Paris) NATO Savunma Koleji’ne devam etmiştir. 25 Ağustos 1965’te, 6 ncı Ana Jet Üs.K.lığı Harekât ve Eğitim Amirliği’ne, Eylül 1967’de l nci Hava Kuvvetleri K.lığı Kurmay Başkanlığı görevine, 30 Ağustos 1968’de 9 ncu Ana Jet Üs K.lığına atanmıştır. 28 Eylül 1969 - 28 Eylül 1971 tarihleri arasında Silahlı Kuvvetler Ataşesi olarak Moskova’da, sonra da 30 Ağustos 1972’ye kadar Genelkurmay Str.Pl.D.Bşk. lığında görev yapmıştır. Daha sonra Hv.K.K.lığı istihbarat Başkanlığı’na ve 30 Ağustos 1973’te Hava Eğitim Komutan Yardımcılığı’na getirilmiştir. 21 Ağustos 1975’te HAVA HARP OKULU KOMUTANLlĞl’na atanmış ve bu görevi 23 Ağustos 1976 tarihine kadar sürmüştür.

  • (23.08.1976-05.09.1977) Hv.Plt.Tümg. Tevfik ALPASLAN

   28 Haziran 1926’da Amasya’nın Göynücek kazasında doğan Tümg. Tevfik ALPASLAN; Gümüş İlkokulunda okuduktan sonra, 1941 yılında Konya Askeri Ortaokulu’nu, 1944 yılında Kuleli Askeri Lisesi’ni, 30 Ağustos 1946’da Kara Harp Okulu’nu bitirmiş ve Hava Asteğmeni olmuştur. Kara Harp Okulu’ndan sonra Çankırı Piyade Sınıf Okulu’nda staj görmüş, bunun arkasından Hava Okulu’nda pilotaj eğitimine başlamıştır. 1948 yılında pilotaj eğitimini bitirdikten sonra çeşitli filolarda uçucu olarak görev yapmış ve 1955’te Hava Harp Akademisi’ne girerek 1957’de mezun olmuştur. 29 Ağustos 1957’de 4 ncü Üs 141 nci Filo kol uçuculuğuna, sonra da aynı filonun Harekât Subaylığına ve 30 Ağustos 1959’da Jet Eğitim Filo Komutanlığına atanmış, 1960-1962 yıllarında Bükreş Hava Ataşeliği yapmıştır. 6 Eylül 1962’de 88 nci Uçuş Grup Komutanlığı’na, 30 Temmuz 1963’te 8 nci Ana Jet Üst Harekât Eğitim Amirliğine, 4 Eylül 1964’te 3 ncü Hava Kuvveti Harekât Başkanlığı’na, 20 Kasım 1964’te 3 ncü Hava Kuvveti Kurmay Başkanlığı’na atanmış ve l nci Kıbrıs Harekâtına katılmıştır. 31 Ağustos 1965’ten itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında çe-şitli görevlerde bulunmuş ve 30 Ağustos 1970’te 3 ncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na, 30 Ağustos 1971’de Hv.Eğt.K.lığı Kurmay Başkanlığı’na, 30 Ağustos 1973’te Hv.K.K. Harekât Başkanlığı’na atanmıştır. İkinci Kıbrıs Harekâtında Hv.K.K.lığı Harekât Başkanı olarak görev yapmıştır. 23 Ağustos 1976 - 5 Eylül 1977 tarihleri arasında HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI görevinde bulunmuştur.

  • (05.09.1977-21.08.1980) Hv.Plt.Tümg. Yusuf ÖZER

   Tümg, Yusuf ÖZER, 15 Ağustos 1926’da İstanbul’da doğmuştur. İlk ve ortaokul öğrenimini İstanbul’da yapmış, 1947 yılında Kuleli Askeri Lisesi (Konya)’ni bitirerek Kara Harp Okulu’na girmiş, 30 Ağustos 1949’da Asteğmen olmuş ve 6 Eylül 1949’da uçuş eğitimi için Hava Okulu (Eskişehir)’na gönderilmiştir. 25 Eylül 1950’de uçuş eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli birliklerde uçucu olarak görev yapmıştır. Temmuz 1959’da Hava Harp Okulu Öğrenci Bölük Komutanlığı’na atanmış, bu görevi sırasında 1962’de Hava Harp Akademisi’ne girerek 1964’te mezun olmuş, aynı tarihte 114 ncü Keşif Filo Komutanlığı’na getirilmiştir. 1966-1967 yıllarında Hv.K.K.lığı Hrk.D.Bşk.lığı Plan Şubesinde Planlama Subayı, Mart 1967’den l Eylül 1968’e kadar Londra Hava Ataşe Muavinliği ve Hava Ataşesi görevlerini yapmıştır. Eylül 1968’de l nci Hava Kuvvet Harekât Başkanlığı’na, 18 Ağustos 1968’de Hava Harp Okulu Kurmay Başkanlığı’na, Eylül 1970’de de 6 ncı Ana Jet Üs Harekat Komutanlığı’na atanmıştır. 30 Ağustos 1972 - 28 Ağustos 1973 tarihleri arasında Hava Harp Okulu Komutan Yardımcılığı, 30 Ağustos 1973’ten 30 Ağustos 1975 tarihlerine kadar 5 nci Ana Jet Üs Komutanlığı, 30 Ağustos 1975 - 9 Eylül 1977 tarihleri arasında önce Hv.K.K.lığı Personel Daire Başkanlığı sonra da Plan Prensipler Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 5 Eylül 1977 - 21 Ağustos 1980 tarihleri arasında HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI yapmıştır.

  • (21.08.1980-23.08.1982) Hv.Plt.Tümg. Kemal YALÇIN

   Tümg. Kemal YALÇIN, 15 Ekim 1930 tarihinde Diyarbakır’da doğmuştur. İlk ve ortaokulu Diyarbakır’da okumuş, 1949 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesi’ni, 30 Ağustos 1951 tarihinde Kara Harp Okulu’nu bitirerek Asteğmen olmuş ve Nisan 1952’de Hava Okulu’nda uçuş eğitimine başlamıştır. 30 Ağustos 1953’te pilot olduktan sonra çeşitli birliklerde uçucu olarak görev yapmış, ABD'de Alet Öğretmen Kursu’nu tamamlamıştır. 1961-1962 yıllarında 162 nci Filo Komutanlığı yaptıktan sonra, Hava Harp Akademisi’ne girerek 1964’te mezun olmuştur. 29 Ağustos 1964’te Hv.K.K.lığı Harekât Başkanlığına Harekât Subayı olarak atanmış, 1966’da 144 ncü Filo Komutanlığına, 1967 yılında yeniden Hv.K.K.HRK.Bşk.lığı Harekât Şubesi’ne getirilmiş, 1968-1970 yıllarında Kahire Hava Ataşeliği görevinde bulunmuştur. 30 Ağustos 1970’te 9 ncu Ana Jet Üs Harekât Komutanlığı, bir yıl sonra da Hava Harp Akademisi öğretmenliğine atanmıştır. 30 Ağustos 1974’te 9 ncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na, 23 Ağustos 1976 da 4 ncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na, bir yıl sonra Hv.K.K. Eğitim Daire Başkanlığına, 30 Ağustos 1978 tarihinde Hv.K.K Harekât Başkanlığına atanmış ve iki yıl bu görevde kalmıştır. 21 Ağustos 1980 - 23 Ağustos 1982 tarihleri arasında HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI yapmıştır.

  • (23.08.1982-15.08.1986) Hv.Plt.Tümg. Ahmet ÇÖREKÇİ

   Tümg. Ahmet ÇÖREKÇİ, 10 Haziran 1932’de Çorum’un Osmancık ilçesinde doğmuştur. İlkokulu Osmancık’ta, ortaokulu Çorum’da tamamlayarak, Işıklar Askeri Lisesi'ne girmiş ve daha sonra 30 Ağustos 1955 tarihinde Hava Harp Okulu’nu bitirerek Hava Asteğmen olmuştur. l Ekim 1955’ten 10 Ağustos 1957’ye kadar Kanada ve İzmir’de Pilotaj eğitimini tamamlayarak, pilot brövesini almıştır. 29 Eylül 1957’den 10 Eylül 1966 tarihine kadar, sırasıyla 5 nci Ana Jet Üs K.lığı, l nci Ana Jet Üs. K.lığı, 1 nci Hava İrtibat Kt.K.lığı emrinde uçucu olarak görev yapmıştır. 1966 yılında Hava Harp Akademisi’ne girmiş ve 1968’de mezun olarak, Genelkurmay Başkanlığı Hava Harekât Şubesi Harekât Subaylığı’na, bir yıl sonra 5 Ağustos 1969’da 6 ncı Ana Jet Üs. K.lığı Hrk.Eğt. Amirliği Harekât Subaylığına atanmıştır. 30 Ağustos 1970 - 13 Ağustos 1972 tarihleri arasında 163 ncü ve 162 nci Filo Komutanlıkları görevlerini yürütmüş, 30 Ağustos 1972’de Napoli AIRSOUTH Karargâhına Plan Şube Müdürü olarak atanmış ve bu görevde iki yıl kalmıştır. 6 Eylül 1974’te 6 nci Ana Jet Üs K.lığı Harekât Komutanlığı’na, 14 Eylül 1976’da Hv.K.K.lığı Eğt.Bşk.lığı Uçuş Eğitimi Şube Müdürlüğü’ne, 30 Ağustos 1978’de 4 ncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na, 25 Ağustos 1981’de de Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik-İkmal Daire Başkanlığı’na atanmıştır. 23 Ağustos 1982’den 15 Ağustos 1986 tarihine kadar dört yıl HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI yapmıştır.

  • (15.08.1986-30.08.1988) Hv.Plt.Tümg. Mustafa TÜRKER

   Tümg. Mustafa TÜRKER, 11 Eylül 1936’da Manisa’nın Kula ilçesinde doğmuştur. İlkokulu ve ortaokulu Kula’da tamamlayarak, 1952 yılında Kuleli Askeri Lisesi’ne, 1955 yılında Hava Harp Okulu’na girmiş ve 30 Ağustos 1957’de Asteğmen rütbesiyle mezun olmuştur, Ekim 1958’de Eskişehir’de Jet Eğitimini bitirdikten sonra; 1968 yılına kadar, sırasıyla 8 nci, 6 ncı ve l nci Ana Jet Üs Komutanlıklarında Av Önleme Pilotu olarak görev yapmıştır. Bu arada, 18 Ekim 1967 -16 Şubat 1968 tarihleri arasında ABD’de Yer Emniyet Subay Kursu görmüştür, 1968’de Hava Harp Akademisine giren TÜRKER, 30 Ağustos 1970’de mezun olmuştur. Daha sonra Silâhlı Kuvvetler Akademisi’ne girip, 13 Mart 1971’de mezun olmuş ve l nci Tak.Hv.Kv.K.lığına Özel Silah Subayı olarak, 2 Ağustos 1972’de de 1 nci Ana Jet Üs K.lığına Harekât Kısım Amiri olarak atanmıştır. 26 Şubat 1973 - 27 Temmuz 1973 tarihleri arasında Roma NATO Savunma Koleji’ne devam etmiş, 1973-1974 yıllarında 112 nci Filo Komutanlığı yaptıktan sonra, Belçika’daki SHAPE Karargahı’nda görev yapmıştır. 3 Eylül 1976’dan itibaren Hv.K.K.lığı emrinde, sonra Hv.K.K.Hrk.D.Bşk.lığında Harekât Hazırlık Şube Müdürü olarak görev yapmış, 28 Ağustos 1978’de l nci Ana Jet Üs Harekât Komutanı olarak atanmıştır. 20 Ağustos 1980 - 20 Ağustos 1981 tarihleri arasında 15 nci Füze Üs Komutanlığı, 21 Ağustos 1981 - 22 Ağustos 1983 tarihleri arasında 7 nci Ana Jet Üs Komutanlığı, sonra bir yıl süreyle Hv.K.K. Eğitim Daire Başkanlığı, 20 Ağustos 1984’ten itibaren de Hv.K.K. Personel Başkanlığı görevlerini yapmıştır.

  • (22.08.1988-21.08.1990) Hv.Plt.Tümg. Erdoğan ÖZNAL

   General Erdoğan ÖZNAL 1938 yılında Tekirdağ'da doğmuştur. İlk ve ortaokulu Tekirdağ'da bitirmiş, takiben 1952 yılında Kuleli Askeri Lisesine girmiştir. 1955 yılında Kuleli Askeri Lisesinden mezun olarak Hava Harp Okulu'na girmiş ve 1957 yılında Asteğmen rütbesiyle mezun olup İzmir'de Uçuş eğitimine devam etmiştir. l Eylül 1957-23 Mayıs 1959 tarihlerinde İzmir ve Eskişehir'de pilotaj eğitimini bitirdikten sonra, 24 Mayıs 1959-12 Temmuz 1962 tarihleri arasında av önleme pilotu olarak 8 nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapmıştır. 7 Temmuz 1962'den 21 Ağustos 1963'e kadar 6 ncı Ana Jet Üs K.lığında Taktik Av Pilotu olarak görev yapmış, takiben 29 Ağustos 1963-16 Eylül 1968 tarihleri arasında l nci Ana Jet Üs K.lığına Taktik Av Pilotu olarak atanmıştır. 19 Eylül 1968'de Hava Harp Akademisine girmiş, l Ekim 1970'de mezun olmuştur. Daha sonra Silahlı Kuvvetler Akademisine başlayıp, 8 Mart 1971'de mezuniyetini takiben, l nci Taktik Hava Kuvvet K.lığına Harekat Subayı olarak atanmıştır. 30 Ağustos 1972-4 Eylül 1974 tarihleri arasında Belçika'daki Shape Karargahında harekat subayı olarak görev yapmıştır. 5 Eylül 1974'de 111.Filo Komutanı olarak atanmış, iki yıl Filo Komutanlığını takiben 28 Haziran 1976'dan itibaren Hava Harp Akademisi öğretim üyesi olarak bir yıl görev yapmıştır. 30 Ağustos 1977-6 Ağustos 1979 tarihleri arasında 9 ncu Ana Jet Üs Harekat Komutanlığı yapmış, 13 Ağustos 1979'dan başlayarak bir yıl süre ile Hava Kuvvetleri Harekat Pl.Şb.Md.lüğü yapmıştır. 18 Ağustos 1980'de Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri olarak atanmış, bir yıl sonra Generalliğe yükselerek 4 ncü Ana Jet Üs Komutanı olmuştur. 23 Ağustos 1983'den sonra İtalya'da Airsouth Harekat Daire Başkanı olarak iki yıl süre ile görev yapmıştır. 23 Eylül 1985-8 Eylül 1986 tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Av.Sav.D.Bşk. olarak görev yapmış, 8 Ağustos 1986'da Hava Kuvvetleri Personel Başkanı olarak atanmış, iki yıl süre ile Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığı görevini takiben 22 Ağustos 1988'de Hava Harp Okulu Komutanı olarak atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Tümgeneral ÖZNAL İngilizce bilmektedir.

  • (21.08.1990-23.08.1993) Hv.Plt.Tümg. Orhan KÖSE

   1940 yılında Gemlik'te doğan General Orhan KÖSE, ilk ve ortaokulu Gemlik'te tamamlamış, 1959 tarihinde Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nden mezun olmuş, 30 Ağustos 1961 tarihinde Hava Harp Okulunu bitirerek Asteğmen olmuştur. Sırasıyla; İzmir Uçuş Okulu ve Eskişehir Jet Eğitim Okulu'nda gerekli stajları yaptıktan sonra 7 Temmuz 1963 tarihinde pilot eğitimini tamamlayarak Bandırma 6 ncı Ana Jet Üs 161 nci Filo Komutanlığına Av Pilotu olarak atanmıştır. 1973 senesinde Hava Harp Akademisi'nden mezun olmuş, 31 Ağustos 1973 tarihinde 7 nci Ana Jet Üs 171 Filo Harekat subaylığına atanmış ve 5 Eylül 1975 tarihine kadar bu görevde kalmıştır. Hava Harp Akademileri Komutanlığı'nda öğretim üyeliği, l nci Ana Jet Üs 111 nci Filo Komutanlığı, Hava Harp Okulu Öğretim Başkanlığı Plan Program Araştırma Şube Müdürlüğü, Hava Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı, l nci Ana Jet Üs Harekat Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanlığı subay tayin şube müdürlüğü görevlerinde bulunmuş ve 30 Ağustos 1986 tarihinde Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. 1986-1988 yıllarında 7 nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve 1988-1990 tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Harekat Daire Başkanlığı görevinde bulunmuş ve 21 Ağustos 1990 tarihinde Hava Harp Okulu Komutanlığına atanmıştır. General KÖSE evli ve 4 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

  • (23.08.1993-23.08.1995) Hv.Plt.Tümg. Burhan TUNALI

   1941 yılında Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde doğan General Burhan TUNALI, ilkokulu Eceabat, orta ve lise tahsilini Çanakkale'de tamamlayarak 1960 senesinde Hava Harp Okulu'na girmiştir. 1962 yılında Asteğmen rütbesi ile Türk Hava Kuvvetlerine katılan General Tunalı pilotaj eğitimini Eskişehir'de bitirerek 1964 senesinde ilk kıt'ası olan 5 nci Ana Jet Üs Komutanlığına Av Önleme Pilotu olarak atanmıştır. 5 yıllık süre sonunda Kd.Ütğm. rütbesi ile 2 nci Ana Jet Üs/Uçuş Okul K.lığına öğretmen pilot olarak atanmıştır. 1973 yılında Hava Harp Akademisine giren General TUNALI 1975 senesinde mezuniyetini takiben 6 ncı Ana Jet Üs K.lığına Av Önleme pilotu olarak atanmıştır. Filo K.lığı görevini de 161 nci Filoda tamamladıktan sonra 1980 yılında Hv.K.K.lığı karargahına atanmıştır. 1987 yılına kadar Hv.K.K'lığı karargahında Plan Proje Şube Müdürü ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunmuştur. Bu görev dönemi içerisinde, 13 Mart 1983 ile 8 Ağustos 1983 tarihleri arasında Silahlı Kuvvetler Akademisi Öğrenimini tamamlamıştır. 1987-1989 senelerinde Harekat Komutanı olarak 2 nci Ana Jet Üs/Uçuş Okul Komutanlığı'nda görev yapmıştır. 1989 senesinde Tuğgeneralliğe terfi ettirilmiş ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında Plan Program Daire Başkanlığı yapmıştır. 2 yıllık karargah hizmeti sonunda 1991 yılında 2 nci Ana Jet Üs/Uçuş Okulunda Üs Komutanı olarak görev yapmıştır. Bu görevde 2 yılını tamamlayarak 1993 yılında Hava Harp Okulu Komutanı olarak atanmıştır. General TUNALI evli ve l çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

  • (23.08.1995-23.08.1997) Hv.Plt.Tümg. Faruk CÖMERT

   General Faruk CÖMERT, 1946 yılında Samsun Vezirköprü’de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini takiben 1960 yılında Hava Askeri Lisesine girmiştir. l965 yılında Hava Harp Okulu’ndan Asteğmen Rütbesi ile mezun olmuş, 1967 yılında da Uçuş Okulundaki Eğitimini tamamlayarak Tğm.rütbesi ile 9 ncu Ana Jet Üs Komutanlığına atanmıştır. 191 nci Filo ve 192 nci Filoda kol uçucusu olarak görev yapmıştır. Hava Harp Akademisinden 1976 yılında mezun olduktan sonra 4 ncü Ana Jet Üs Komutanlığı 141 nci Filoya atanmıştır. Aynı Filoda Eğitim ve Harekat Subaylığı görevlerinde bulunmuştur. 1980 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirerek l982 yılında Hava Harp Akademisi Öğretim Üyeliğine atanmıştır. 1982-1983 yıllarında A.B.D. Hava Komuta Kurmay Koleji ve Akademik Öğretmen Okulunu bitirerek, l983 yılında 6 ncı Ana Jet Üs Komutanlığı 162 nci Filo Komutanlığına atanmıştır. 1985-1988 yılları arasında Napoli Airsouth NATO Karargahına atanmıştır. 1989 yılında Diyarbakır 8 nci Ana Jet Üs Komutanlığı Harekat Komutanlığına atanan General CÖMERT, 1990 yılında 2 nci Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı Harekat Başkanlığına atanmıştır. 1991 yılı general atamaları ile 2 nci Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görevlendirilmiş, 1992 yılında 8 nci Ana Jet Üs Komutanlığına, 1994 yılında da Genelkurmay Komuta Kontrol Daire Başkanlığına atanmıştır. 1995 yılında Tümgeneralliğe terfi ederek aynı yıl Hava Harp Okulu Komutanlığına atanmıştır. General Cömert, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

  • (23.07.1997-23.08.1999) Hv.Plt.Tümg. Aydoğan BABAOĞLU

   General Aydoğan BABAOĞLU, 1944 yılında Samsun’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini takiben l962 yılında Hava Askeri Lisesinden mezun olarak, aynı yıl Hava Harp Okulu’na girmiş ve 1964 yılında Asteğmen olarak Hava Kuvvetleri saflarına katılmıştır. Orduya katılışını takiben, uçuş Eğitimini tamamlayarak 142 nci Filoya atanmıştır. 4 yıl bu görevde kaldıktan sonra 9 ncu Ana Jet Üs Komutanlığına atanmış, 1974 yılında Hava Harp Akademisine girmiş, 1976 yılında Kurmay Subay olarak Genelkurmay Karargahına atanmıştır. 1976 yılından başlamak üzere sırasıyla 4 ncü Ana Jet Üs Komutanlığı, 141 nci Filo Kol Uçucusu, Eğitim Subaylığı ve Filo Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, bu arada Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimini tamamlamıştır. 1981-1985 yıllarında Hava Harp Akademisi, öğretim üyeliği yapan General BABAOĞLU, bu arada A.B.D. Hava Üniversitesi Hava Harp Koleji eğitimini tamamlamıştır. 1985-1988 yıllarında İtalya’da NATO Airsouth Karargahında Plan Şube Müdürlüğü, 1988 yılından itibaren Genelkurmay Hava Harekat Şube Müdürlüğü, 4 ncü Ana Jet üs Harekat Komutanlığı ve Kontrol Heyet Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1995 yılında Tümgeneralliğe terfi ederek Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı olarak atanmıştır. Bu görevde 2 yılını tamamlayarak 1997 yılında Hava Harp Okulu Komutanı olarak atanmıştır. General BABAOĞLU, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

  • (23.08.1999-18.08.2002) Hv.Plt.Tümg. Bilgin BALANLI

   General Bilgin BALANLI, 24 Eylül 1948 yılında Ankara’da doğmuştur. İlk ve ortaokul öğrenimini takiben 1965 yılında Hava Askeri Lise’sinden ve 1967 yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun olarak Asteğmen rütbesiyle Hava Kuvvetleri saflarına katılmıştır. Uçuş eğitimini tamamlamasını takiben 1968 yılında 9 ncu Ana Jet Üs 192 nci Filo Komutanlığına atanan General BALANLI, 1975 yılına kadar bu birlikte av bombardıman ve keşif pilotluğu görevlerini icra etmiştir. 1975 yılında atandığı 1 nci Ana Jet Üs 112 nci filo Komutanlığında ise av pilotluğu görevini 1977 yılına kadar sürdürmüş ve bu tarihte Hava Harp Akademisi’ne girmiştir. 1979 yılında Hava Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olan General BALANLI, bu tarihte 7 nci Ana Jet Üs Harekat Subaylığı, 173 ncü Filo Harekat Subaylığı ve 173 ncü Filo Komutanlığı görevlerini yerine getirdikten sonra, 1985 yılında Hava Harp Okulu’ndaki görevini takiben 1989 yılında atandığı Moskova Askeri Hava Ateşeliği görevini l992 yılına kadar sürdürmüş ve aynı yıl 1 nci Ana Jet Üs Komutanlığı’na atanmıştır. Bu birlikte 1992-1993 yılları arasında Değerlendirme Denetleme Başkanlığı, 1993-1994 yılları arasında ise Harekat Komutanlığı görevlerinde bulunmuş ve l994 yılında Tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Hava Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanlığı görevine getirilmiştir. Bu görevi takiben 1996-1998 yılları arasında 9 ncu Ana Jet Üs Komutanlığı görevinde bulunmuş ve l998 yılında Tümgeneralliğe terfi ettirilerek 2 nci Taktik Hava Kuvvet Komutan Yardımcılığı görevine atanmıştır. Bir yıl bu görevi sürdürdükten sonra l999 -2002 yılları arasında Hava Harp Okulu Komutanlığı görevinde bulunmuştur. General BALANLI, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

  • (18.08.2002-14.08.2005) Hv.Plt.Tümg. Şevket DİNGİLOĞLU

   Tümgeneral Şevket DİNGİLOĞLU 1949 yılında Kırklareli’ nde doğmuştur. Orta öğrenimini takiben 1966 yılında Hava Harp Okuluna girmiş ve 1968 yılında Asteğmen olarak Hava Kuvvetlerine katılmıştır. 1969 yılında uçuş eğitimini tamamlayarak 5 nci Ana Jet Üs 143 ncü Filo Komutanlığına Taktik Av Pilotu olarak, 1974 yılında 2 nci Ana Jet Üs 121 nci Filo K. lığına Uçuş Öğretmeni olarak atanmıştır. 1979 yılında Hava Harp Akademisinden mezun olmuş ve sırasıyla 9 ncu Ana Jet Üs K. lığı Filo Kol Uçucusu, Eğitim Subayı, Harekat subayı ve Filo Komutanlığı, Hv. K. K.lığı Subay Tayin Şube Müdürlüğü, Şam Hava Ataşeliği, 6nci Ana Jet Üs Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı ile Harekat Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 30 Ağustos 1996 tarihinde Tuğgeneralliğe terfi eden Tümgeneral Şevket DİNGİLOĞLU Hava Kuvvetleri Personel Daire Başkanlığı görevine atanmış, 1999 yılında da 4 ncü Ana Jet Üs Komutanı olarak görev yapmıştır. 30 Ağustos 2000 tarihinden geçerli olarak Tümgeneralliğe terfi eden Tümgeneral Şevket DİNGİLOĞLU Genelkurmay Başkanlığı Andlaşmalar Daire Başkanı olarak görev yapmış olup, 2002 General atamalarıyla Hava Harp Okulu Komutanlığına atanmıştır. Tümgeneral Şevket DİNGİLOĞLU evli ve bir çocuk babasıdır. Çok iyi seviyede İngilizce bilmektedir.

  • (14.08.2005-04.08.2006) Hv.Plt.Tümg. Orhan UĞURLUOĞLU

   Tümgeneral Orhan UĞURLUOĞLU 1955 yılında İzmir'de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini müteakip 1972 yılında hava lisesinden, 1975 yılında da Hava Harp Okulu'ndan mezun olmuştur. 1977 yılında uçuş eğitimini başarıyla tamamlamasının ardından uçucu kurmay subay olarak yurtiçinde çeşitli birliklerde ve yurtdışında ise NATO Karargahı/BELÇİKA 'da görev yapmıştır. Daha sonra HV.K.Lığı genel sekreterliği ve 4 üncü Ana Jet Üs K.lığı Değerlendirme ve Denetleme Bşk.lığı ve Harekat K.lığı görevlerini tamamlaması müteakip 30.08.2001 tarihinden itibaren Tuğgeneralliğe terfi etmiş ve 2001-2003 yılları arasında Washington Silahlı Kuvvetler Ataşesi, 2003-2005 yılları arasında ise 4.Ana Jet Üs Komutanı olarak görev yapmıştır. 30.08.2005 tarihinden itibaren bir üst rütbeye terfi eden Hv.Plt.Tümg.Orhan UĞURLUOĞLU, evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

  • (04.08.2006-12.08.2008) Hv.Plt.Tümg. Abidin ÜNAL

   Hv.Plt.Tümg.Abidin ÜNAL (1975-2) 01 Ocak 1953 tarihinde Pınarbaşı-KAYSERİ’de doğmuştur. İlkokulu Kazancık ilkokulunda, ortaokulu Pınarbaşı Ortaokulu ve Karabük Demir-Çelik Ortaokulunda tamamlayarak, 1968 yılında katıldığı Ankara Kimya Teknisyen Okulundan 1972 yılında mezun olmuş ve aynı yıl Hava Harp Okuluna katılarak, 30 Ağustos 1975 tarihinde Teğmen olarak mezun olmuştur. Sırasıyla 2 nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı ve 3 ncü Ana Jet Üs Komutanlığında uçuş ve harbe hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra Temmuz 1977 tarihinde 3 ncü Ana Jet Üs 131 nci Filo K.lığına kol uçucusu ve öğretmen pilot olarak atanmıştır. 1982 yılında katıldığı Hava Harp Akademisinden 1984 yılında mezun olmuş ve Hv.H.O. Öğrenci Alayı Bölük Komutanlığına atanmıştır. 1987 yılında ilk F-16 aktivasyonu ile birlikte Öncel Filo K.lığında Hrk.İcra Sb. ve Öğretmen Pilot olarak, 1989 yılında 142 nci Filo’nun F-16 aktivasyonunda Kol Komutanı olarak, 1990 yılında MSB. F-16 Sistem Yönetim Daire Başkanlığında Proje Subayı olarak, 1991 yılında 162 nci Filo F-16 aktivasyonunda Hrk.Sb.olarak görev almıştır. 1992 yılında İngiltere Kraliyet Hava Akademisine bir yıl süre ile katılmış, 1993 yılında 192 nci Filo’nun F-16 aktivasyonunda Filo Komutanlığı görevi yapmıştır. 1994 yılında Gnkur.Plan ve Prensipler Başkanlığı Silahsızlanma ve Uluslar arası ilişkiler Şubesinde Proje Subayı olarak görev almış ve 1995 yılında Viyana’daki AGİT Türkiye Daimi Temsilciliği Askeri Danışmanlığına atanmıştır. Eylül 1998 tarihinde 5 nci Ana Jet Üs Harekat Komutanlığı görevini üstlenmiş, 30 Ağustos 2000 tarihinde Tuğgeneralliğe terfi etmiş ve aynı tarihte Genelkurmay Başkanlığı Bilimsel Karar Destek Merkezi Bşk.lığına atanmıştır. Görev süresince NATO Teknoloji ve Araştırma Organizasyonu Genel Kurul Kıdemli Üyeliği yapmıştır. 03 Ağustos 2002 tarihinde 5 nci Ana Jet Üs K.lığı görevine, 04 Ağustos 2003 tarihinde Hv.K.K.lığı, Proje Yönetim Daire Başkanlığı görevine atanmıştır. 30 Ağustos 2004 tarihinde Tümgeneralliğe terfi etmiş ve 17 Ağustos 2004 tarihinde Hv.K.K.lığı Plan Prensipler Başkanlığı görevine atanmıştır. 04 Ağustos 2006 tarihinde Hava Harp Okulu Komutanı olarak atandırılmıştır. Tümgeneral Abidin ÜNAL evli olup 1 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

  • (12.08.2008-04.05.2009) Hv.Plt.Tümg. Sinan ŞANLI

   Hava Pilot Tuğgeneral Sinan ŞANLI 10 Eylül 1958 tarihinde Tokat’ın Turhal ilçesinde doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Turhal’da tamamlayarak 1975 yılında girdiği Hava Harp Okulu'ndan 30 Ağustos 1979 tarihinde Teğmen rütbesiyle mezun olmuştur. 1979-1980 yılları arasında 2 nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkezi K.lığın'da ve 1980-1981 tarihleri arasında 3 ncü Ana Jet Üs K.lığında uçuş eğitimini tamamladıktan sonra 1 nci Ana Jet Üs K.lığına kol uçucusu olarak atanmIştIr. 1985-1989 tarİhlerI arasInda 7 ncİ Ana Jet Üs K.lIğInda, 1989-1990 tarİhlerİnde de 4 ncü Ana Jet Üs K.lIğInda kol uçucusu görevlerİnİ yapmIştIr. 1990 yIlInda gİrdİğİ Hava Harp Akademİsİnden Ağustos 1992 tarİhİnde mezun olan Tuğg. Sİnan ŞANLI aynI yIl atandIğI 6 ncI Ana Jet Üs K.lIğInda sIrasIyla, 161 ncİ Fİlo Harekat SubaylIğI ve 161 ncİ FIlo K.lığı görevlerinde bulunmuştur. 1998-1999 tarihlerinde Hv.K.K.lığı Plan Harekat Daire Başkanlığında Milli Harekat Plan Subayı, 1999-2001 tarihlerinde Plan Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Ağustos 2001 – Eylül 2003 tarihleri arasında Hava Harp Okulu Komutanlığında Öğrenci Alay K.lığı görevinde bulunmuş olup, 04 Eylül 2003 tarihinde atandığı 8 nci Ana Jet Üs Harekat K.lığı görevini ifa ederken 30 Ağustos 2004 tarİhİnde Tuğgeneralliğe terfi ederek Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Daire Başkanlığı görevine atanmıştır. 2005-2007 tarihleri arasında 5 nci Ana Jet Üs Komutanlığı görevinde bulunmuştur. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 04 ağustos 2007 tarihli emri ile Hava Harp Akademisi Komutanlığı görevine atanmıştır.2007-2008 yılları arasında görev yaptıktan sonra 04 Ağustos 2008 tarihinde Hava Harp Okulu Komutanı olarak atanmıştır.

  • (04.05.2009-12.08.2009) Hv.Plt.Tümg. Hasan KÜÇÜKAKYÜZ

   Hv.Plt.Tümg. Hasan KÜÇÜKAKYÜZ (1978-135), 11 Kasım 1957 tarihinde Of’da doğmuştur. Yukarı Kışlacık İlkokulu, Şehit Ahmet Türkan Ortaokulu ve Of Lisesini tamamlayarak 1974 yılında Hava Harp Okuluna girmiş ve 30 Ağustos 1978 tarihinde Harp Okulu’nu bitirerek Teğmenliğe nasbedilmiştir. 1978-1980 yıllarında 2’nci Ana Jet Üs K.lığında pilotaj eğitimini takiben 3’üncü Ana Jet Üs K.lığında harbe hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra 191’inci Filo Kol Uçucusu olarak atanmışlardır. 1985-1987 yılları arasında Hava Harp Akademisindeki eğitimini tamamlayarak, Kurmay Subay olmuştur. 1987-1988 yılları arasında Hava Harp Okulu Komutanlığında Öğrenci Bölük Komutanlığı, 1988-1990 yılları arasında 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı Eğitim Subaylığı, 1990-1994 yılları arasında 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığında 182’nci Filo Kol Komutanlığı Üs Eğitim Kısım Amiri, 182’nci Filo Harekat Subaylığı görevlerinde bulunmuştur. 1994 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuş, 1994-1996 yılları arasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında Üs Eğitim Kısım Amirliği, 1996-1997 yıllarında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 Öncel Filo Komutanlığı, 1997-2000 yılları arasında Hv.K.K.lığı Hrk.Bşk.lığı Eğt.D.Bşk.lığında Uçuş Eğitim Subayı ve Uçuş Eğitim Şube Müdürlüğü, 2000-2002 yılları arasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Bşk.lığı ve Harekat Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2002-2003 yıllarında Hv.K.K.lığı Hrk.Bşk.lığı Plan Harekat Daire Bşk.lığında Harekat Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. 30 Ağustos 2003 tarihinde Tuğgeneralliğe terfi ederek Hv.K.K.lığı Per.D.Bşk.lığı ve Hv.Er Eğt.Tug.K.lığı görevlerinde bulunmuştur. 30 Ağustos 2008 tarihinden geçerli olarak Tümgeneralliğe terfi ettirilmiş ve Hv.Eğt.K.lığı Komutan Yardımcısı olarak atanmıştır. 4 Mayıs 2009 tarihinden itibaren Hava Harp Okulu Komutanı olarak görev yapmaktadır. Nuray KÜÇÜKAKYÜZ hanımefendi ile evli olan Tümg.Hasan KÜÇÜKAKYÜZ, Cem ve Kaan adında iki erkek çocuk babasıdır.

  • (12.08.2009-09.08.2011) Hv.Plt.Tümg. İsmail TAŞ

   Tümgeneral İsmail Taş 1959 yılında Kırıkkale’de doğmuştur. İlk, Orta, Lise öğrenimini Kırıkkale’de tamamladıktan sonra 1976 yılında Hava Harp Okuluna girmiştir. Hava Harp Okulu öğrenimini 1980 yılında tamamlayarak Teğmen rütbesiyle Hava Kuvvetleri saflarına katılmış ve uçuş eğitimine başlamak üzere 2’nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığına atanmıştır. Uçuş eğitimini ve 3’üncü Ana Jet Üs K.lığı Konya’da F-100 Harbe Hazırlık Eğitimini başarıyla tamamlayarak 1982 yılında ilk görev yeri olan 7’nci Ana Jet Üs 172’nci Filo Komutanlığına F-4 Harbe Hazırlık Eğitimi için atanmıştır. Harbe Hazırlık Eğitimini takiben 1982-1987 yılları arasında 173’üncü Hava Savunma Filo Komutanlığında Hava Savunma Pilotu olarak görev yapmıştır. 1987 yılında 3’üncü Ana Jet Üs 131’inci Filo Komutanlığına atanmıştır. 1988-1990 yıllarında Hava Harp Akademisi Komutanlığında öğrenim görmüş ve 1990-1992 yılları arasında 2 yıl süreyle Hava Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığında Kol Komutanı olarak görev yapmıştır. 1992 yılında tekrar 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına atanmış ve sırasıyla 131’inci Filo Komutanlığı Harekat İcra Subayı, Üs Harekat Kısım Amirliği Harekat Subayı ve Harekat Kısım Amirliği, 132’nci Silah Taktikler ve Standardize Filo Komutanlığında Harekat Eğitim Subaylığı görevlerinde bulunmuştur. 1995 yılında NATO Güney Bölgesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Napoli/İtalya’da Plan Prensipler Başkanlığında Karargah Subayı olarak görev yapmış, 1998 yılında 3’üncü Ana Jet Üs 132’nci Filo Silah Taktikler ve Standardize Filo Komutanlığına Filo Komutanı olarak atanmıştır. 1999 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterlik Koordinasyon Şube Müdürlüğünde bulunmuş, 2001 yılında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına atanmış ve sırasıyla, Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı ve Harekat Komutanlığı görevi yapmıştır. 2003-2005 yılları arasında Hava Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanı olarak görev yapmıştır. 2005 yılında Tuğgenerallik rütbesine terfi etmiş ve Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Sınıf Okulları Komutanlığına atanmıştır. Tümgeneral İsmail TAŞ 2006-2008 yılları arasında NATO Avrupa Müttefik Komutanlığı Lizbon/Portekiz Müşterek Karargahı Kurmay Başkanlığı Lojistik Yardımcısı görevini yapmıştır. Tümgeneral İsmail TAŞ 2008 yılı Ağustos atamaları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı olarak atanmıştır. 30 Ağustos 2009 tarihi itibari ile Tümgeneralliğe terfi eden Tuğgeneral İsmail TAŞ 13 Ağustos 2009 tarihi itibari ile Hava Harp Okulu Komutanı olarak atanmıştır. Tümgeneral İsmail TAŞ, Nermin TAŞ hanımefendi ile evli olup, 2 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

  • (09.08.2011-18.08.2014) Hv.Plt.Tümg. M.Fatih SERT

   Hv.Plt.Tümgeneral M.Fatih SERT, 1960 yılında Kayseri’de doğmuştur. İlk ve ortaokul eğitimini Kayseri’de, lise eğitimini ise Ankara’da tamamlamıştır. 1978 yılında Hava Harp Okuluna girmiş ve 30 Ağustos 1982 tarihinde teğmen rütbesi ile mezun olmuştur. 17 Mayıs 1984 tarihinde 2’nci Ana Jet Üs Uçuş Okulundaki eğitimini tamamlayarak pilot olmuştur. Takiben 3’üncü Ana Jet Üs K.lığı Konya’ da F-100 uçaklarındaki eğitimini tamamlayarak harp pilotu olmuş ve 4’üncü Ana Jet Üs K.lığı Mürted/Ankara’ ya atanmıştır. Şahin Filo’da F-104 H/H’lık eğitimlerini tamamlayarak Nisan 1985 tarihinde 4’üncü Ana Jet Üs 142’nci Filo K.lığına av bombardıman pilotu olarak atanmıştır. 1989 yılında F-16 eğitimine başlamış ve aynı filoda taktik av pilotu olarak görevine devam etmiştir. 1992 yılında Hava Harp Akademisi’ ne girmiş, 1994’te kurmay subay olmuş ve 8’inci Ana Jet Üs 181’inci Filo K.lığına Hrk. İcra Subayı olarak atanmıştır. 1995 yılında 2’nci Taktik Hava Kuvveti K.lığı Harekat Subaylığı görevine getirilmiş ve iki yıl süre ile bu görevde kalmıştır. 1997 yılında 9’uncu Ana Jet Üs K.lığı Balıkesir’e tayin olmuş, 192’nci Filo K.lığında iki yıl süreli harekat subaylığı görevini icra etmiştir. 1998 yılında TSK Akademisini bitirmiş ve takiben 1999 yılında 192’nci Filo’ya Komutan olarak atanmıştır. 2000-2003 yılları arasında Londra Hava Ataşeliği görevinin ardından, 27 Ağustos 2003 tarihinde Hv.K.K.lığı Genel Sekreteri görevine getirilmiştir. 2005 yılında 9’uncu Ana Jet Üs K.lığı Değ. ve Dent.Bşk.lığı görevine atanmış, 2006 yılı genel atamalarıyla 9’uncu Ana Jet Üs K.lığı Harekat Komutanlığı görevine getirilmiştir. Yüksek Askeri Şura kararları ile 30 Ağustos 2007 tarihinde Tuğgeneralliğe terfi etmiş ve Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı görevine atanmıştır. Ağustos 2008 tarihinde Diyarbakır 2’nci Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevine getirilmiştir. Ağustos 2010 tarihinde Ankara’ya Hv.K.K.lığı Eğt.D.Bşk. olarak atanmıştır. Yüksek Askeri Şura kararları ile 30 Ağustos 2011 tarihinden geçerli olmak üzere Tümgeneralliğe terfi etmiş ve Hava Harp Okulu Komutanı olarak atanmıştır. Hv.Plt.Tümg. M.Fatih SERT, bayan Hümeyra SERT ile evli olup, bir erkek çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.