P.Z.L-24G

Kullanım Amacı Av En cok hızı  345 Km.
Yapımcı Ülke Türkiye Hizmete Giriş 1936
Boş ağırlığı  1262 Kğ. Hizmetten Çıkış 1940
Yapım tarihi  1937