HAKKIMIZDA

Hava Harp Akademisi

Hava Harp Akademisi, Türk Hava Kuvvetlerinin en üst seviyedeki eğitim merkezidir. Hava Kuvvetlerindeki tüm general ve komutanların yetiştiği bu Akademi, yeni fikirler üretebilme, problem çözebilme, ileri seviye düşünebilme kabiliyetlerini sağlayan eğitim felsefesi gütmektedir. Eğitim ağırlıklı olarak liderlik, yöneticilik, teknolojik gelişmeler ve tüm bunların askeri amaçlar, komuta kontrol ve harekatlara yönelik olarak kullanılması üzerine kuruludur. Ayrıca, geleceğin general ve komutanlarının niteliklerini artırmak maksadıyla, Harp Akademileri Komutanlığı, Akademiyi yüksek kalitedeki eğitimi doğrultusunda uluslararası bir cazibe merkezine dönüştüren çok sayıda konferans, sempozyum ve panel icra etmektedir. Bilimsel nosyon ve askeri kültürün sentezini yaparak güçlenen Akademi, Hava Kuvvetlerini geleceğin dünyasına hazırlamaktadır.

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN)

Endüstriyel çağın bitmekte olup, bilgi çağının başladığı bir dönemde bilgi; çağımızın en etkili silahı haline gelmiştir. Bilim ve teknolojiyi yakından takip edebilen yetişmiş insan gücünün öneminin bilincinde olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, geleceğin komutan ve yöneticilerinin yetiştirilmesinde önemli bir rol üstlenecek olan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsünü Hava Harp Okulu bünyesinde kurarak 17 Ağustos 2001 tarihinde hizmete açmıştır.

HUTEN’de 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında Havacılık, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dallarında Yüksek Lisans Programları açılmıştır. 2003-2004 döneminde Uzay Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığının da açılması ile HUTEN’de eğitim beş ana bilim dalına çıkarılmıştır. 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı ikinci yarıyılından itibaren ilk defa doktora eğitimine başlanmıştır. Hv.K.K.lığı personelinin yanısıra, aynı zamanda diğer Kuvvet Komutanlıkları ve J.Gn.Komutanlığı personeli ile sivil öğrencilere de yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir.

HUTEN’de, 20 Temmuz 2007 tarihinde Uzaktan Eş Zamanlı Yüksek Lisans Eğitim Sistemi kurulmuştur. 14 farklı birlikte kurulan Uzak Dershaneler ile sistem üzerinden yüksek lisans eğitimi verilmektedir.